Zašto je POVIJEST važna? 2

digitalni obrazovni sadržaj za drugi razred gimnazije za predmet Povijest

 • Dubravko Aladić
 • Martina Glučina
 • Miljenko Hajdarović
 • Vedran Ristić
 • Helena Sakoman
 • Helena Strugar
 • Anita Škvorc Branda
 • Valerija Turk-Presečki
 1. Ranosrednjovjekovna Hrvatska

  Kako su nastala i razvijala se prva carstva srednjega vijeka?

 2. Srednjovjekovne europske monarhije

  Jesu li srednjovjekovni vladari uistinu bili moćni?

 3. Europa i hrvatske zemlje u ranome novom vijeku

  U kojoj je mjeri apsolutizam promijenio europske države?

 4. Diplomacija Dubrovačke Republike

  Što je bio ključ uspjeha dubrovačke diplomacije?

 5. Društveni odnosi ranoga srednjeg vijeka u Europi i Hrvatskoj

  Kako se razvijalo europsko društvo?

 6. Od srednjovjekovnoga do ranonovovjekovnoga društva

  Koji su procesi oblikovali društvo Europe u razvijenome srednjem vijeku?

 7. Gradska i seoska društva srednjega i ranoga novog vijeka

  Kako su se razvijala seoska i gradska društva srednjega i ranoga novog vijeka u Europi i Hrvatskoj?

 8. Uloga religije u srednjovjekovnim i novovjekovnim društvima

  Zašto je u srednjemu i ranome novom vijeku vjera bila toliko važna?

 9. Razlike u razvoju seoskih i gradskih ekonomija tijekom srednjega i ranoga novog vijeka

  Koje su razlike između seoske i gradske ekonomije sredjneka i ranoga novog vijeka?

 10. Gospodarstvo i komunikacije

  Kojim su se zanimanjima bavili ljudi u srednjemu vijeku? Kako se putovalo u srednjemu vijeku?

 11. Gospodarski učinci velikih geografskih otkrića i susreta s izvaneuropskim civilizacijama

  Mogu li se promjene nastale uslijed geografskih otkrića nazvati revolucionarnima?

 12. Islam i arapski svijet na Sredozemlju – sučeljavanje i razmjena ideja istoka i zapada

  Kako su dostignuća Arapa obogatila svijet srednjovjekovnih ljudi?

 13. Znanost i tehnologija u srednjemu i ranome novom vijeku

  U kojoj su mjeri znanstvena i tehnološka postignuća promijenila život Europljana?

 14. Utjecaj znanstvene misli i tehnoloških otkrića

  Kako su znanstvena i tehnološka otkrića omogućila otkrivanje novih svjetova?

 15. Obrazovanje i pismenost u srednjemu i ranome novom vijeku

  Je li se uloga obrazovanja promijenila od ranoga srednjeg vijeka do ranoga novog vijeka?

 16. Umjetnost i kultura srednjega vijeka na tlu Hrvatske i u Europi

  Što je novo, a što staro u svjetonazoru renesanse?

 17. Prema novim svjetonazorima

  Što je novo, a što staro u svjetonazoru renesanse?

 18. Slika o drugome, slika o sebi

  Kako su srednjovjekovni i ranonovovjekovni pisci, istraživači i osvajači vidjeli druge narode?