Civilizacija Inka

Najveće carstvo na svijetu

Inke su osvajanjima stvorili državu koja je do svoje propasti 1533. godine bila najveća država tadašnjega svijeta. Upravljali su prostorima koji su u prirodno-geografskome smislu bili vrlo raznoliki. Visoke planine i prostrane visoravni Anda, pustinje i vlažne tropske šume – sve to Inke su iskorištavale na svoj način. Padine planina preobrazile su u teraseza uzgoj poljoprivrednih kultura, naselja su gradili u brdima, a povezivali su ih razvijenom cestovnom mrežom.

Razmisli kakve teškoće pred ljude stavlja život u visokim planinama? Promotri geografsku kartu Južne Amerike u svojemu atlasu. Dio Anda u žarkome pojasu i danas je gusto naseljen. Objasni kako je moguće da ljudi tamo žive na nadmorskoj visini od nekoliko tisuća metara.

Za znatiželjne.

Istraži mit o postanku dinastije i države Inka.

Konkvistadori i Inke

Civilizacija Inka doživjela je slom slično kao i civilizacija Maja. Obje civilizacije uništili su konvistadori željni zlata, srebra i robova. Posljednji neovisni vladar Inka, Atahualpa, zarobljen je u napadu Francisca Pizarra [fransiska pizara] i njegovih plaćenika. Konkvistadori su u gradu Cajamarca [kahamarka] pobili tisuće Inka, a zarobljenoga Atahualpu nakon mjeseci zatočeništva, ubili 1533. godine.

Prisjeti se kako je propala civilizacija Maja. Navedi sličnosti u događajima koji su doveli do propasti Maja i Inka.

Civilizacija Inka

Uvod

Najveće carstvo na svijetu

Inke su osvajanjima stvorili državu koja je do svoje propasti 1533. godine bila najveća država tadašnjega svijeta. Upravljali su prostorima koji su u prirodno-geografskome smislu bili vrlo raznoliki. Visoke planine i prostrane visoravni Anda, pustinje i vlažne tropske šume – sve to Inke su iskorištavale na svoj način. Padine planina preobrazile su u terase za uzgoj poljoprivrednih kultura, naselja su gradili u brdima, a povezivali su ih razvijenom cestovnom mrežom.

Razmisli kakve teškoće pred ljude stavlja život u visokim planinama? Promotri geografsku kartu Južne Amerike u svojemu atlasu. Dio Anda u žarkome pojasu i danas je gusto naseljen. Objasni kako je moguće da ljudi tamo žive na nadmorskoj visini od nekoliko tisuća metara.

Za znatiželjne.

Istraži mit o postanku dinastije i države Inka.

Konkvistadori i Inke

Civilizacija Inka doživjela je slom slično kao i civilizacija Maja. Obje civilizacije uništili su konvistadori željni zlata, srebra i robova. Posljednji neovisni vladar Inka, Atahualpa, zarobljen je u napadu Francisca Pizarra [fransiska pizara] i njegovih plaćenika. Konkvistadori su u gradu Cajamarca [kahamarka] pobili tisuće Inka, a zarobljenoga Atahualpu nakon mjeseci zatočeništva, ubili 1533. godine.

Prisjeti se kako je propala civilizacija Maja. Navedi sličnosti u događajima koji su doveli do propasti Maja i Inka.

Kviz ponavljanja