Kako su se gradile srednjovjekovne katedrale?

Uvod

Srednjovjekovne katedrale bile su najraskošnije i najskuplje građevine te pokazatelji bogatstva Crkve. Troškovi izgradnje bili su vrlo veliki, a novac se nabavljao donacijama. Bogate plemićke obitelji bile su česti pokrovitelji gradnje. Gledajući graditeljske domete prije tisuću godina u odnosu na današnju tehnologiju, postavlja se pitanje: Kako su izgrađene te veličanstvene zgrade?

Gradnja katedrale

Razmisli. Zašto su se neke katedrale izgradile u kraćemu vremenskom roku, a nekima je trebalo po nekoliko stoljeća? Što je sve moglo utjecati na trajanje gradnje?

Opiši koje sve alate vidiš na slici? Napravi popis alata i kratku bilješku za što su se koristili. Koriste li se ti alati i danas?

Romanika i gotika

U srednjovjekovnoj Europi katedrale su građene u romaničkome i gotičkome stilu. Romaničke građevine karakteriziraju debeli zidovi, polukružni lukovi i velike kule. Gotske građevine karakteriziraju tanji zidovi s velikim prozorima, šiljasti lukovi i kontrafore. Arhitektura, slikarstvo i kiparstvo u srednjemu vijeku nisu smatrani umjetnošću već tehničkim vještinama, a tehnike izrade stalno su se unapređivale.

O izgradnji gotičkih katedrala svjedoče nacrti francuskoga graditelja Villarda de Honnecourta. Sačuvana je njegova knjiga, nastala između 1230. i 1235. g. kao jedan od najvažnijih izvora za poznavanje francuskoga gotičkog graditeljstva. Knjiga se sastoji od 33 pergamenta s 325 crteža rađenih perom.Podijeljena je na poglavlja o graditeljstvu, slikarstvu i kiparstvu. Opisane su pojedine građevine s tehničkim uputama o načinu građenja i izvođenju arhitektonskih detalja. Knjiga obiluje crtežima kiparskih djela te prikaza ljudi i životinja. Skice upućuju na to da je autor bio dobro upoznat s velikim crkvama koje su građene tijekom njegova života, iako nema dokaza da je na njima radio.

Katedrala Notre-Dame u Reimesu.