Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem

Pogledajte videozapis i odgovorite na pitanja u sljedećem kvizu:

Nisu sve tambure iste

Tambure su žičana trzaća glazbala različitih oblika i veličina. Na područje Balkana donijeli su ih Turci u 14. i 15. stoljeću. U tradicijskoj glazbi Slavonije, Baranje i Srijema tambura se najčešće svira u manjim sastavima (tri, četiri ili pet tambura ). Jeste li znali da se manji tamburaški sastav zove tamburaški zbor, a veliki tamburaški sastav tamburaški orkestar? Najmanja - zvukom najviša tambura bisernica, najčešće izvodi glavnu melodiju. Nešto veći i zvukom dublji brač obično svira prateću melodiju, dok su berda (bas) i bugarija akordna pratnja. Više pojedinosti o tamburama možete pronaći u Muzeju tambure u Slavonskom Brodu.

Samica


Tambura samica manja je tambura čiji izvođač najčešće svira sam. Nekada su je svirali čobani koji su na taj način kratili vrijeme, čuvajući stoku na ispaši.

Svirala se u raznim prigodama po kućama i šorovima (širokim ulicama), a uz nju se pjevalo i veselilo prilikom završetka radova u polju.

Gajde

Gajde su puhaće tradicijsko glazbalo napravljeno od životinjske mješine (kože) koja služi kao rezervoar zraka i drvenih cijevi za puhanje (dulac), sviranje (prebiralica) i održavanje stalnog tona (trubanj). Na taj način svirač gajdi uvijek izvodi višeglasnu glazbu.

U sljedećem videozapisu upoznat ćete tradicijsko glazbalo - gajde. Uočite razlike u izgledu i načinu sviranju gajdi koje se pojavljuju u primjeru. Nakon gledanja i slušanja opišite što ste uočili.

Kraljice

Prilikom gledanja sljedećeg videozapisa uočite i imenujte izvođače. Poslušajte način pjevanja djevojaka na snimci.

Poslušajte ovu izvedbu i izdvojite glavne razlike između prethodne i ove izvedbe Slavonskih kraljica.

Tradicijska nošnja

Tradicijske su nošnje dio kulturne baštine pojedinog naroda ili narodnosti. Hrvatska se može pohvaliti velikim brojem različitih nošnji. Slavonija, Baranja i Srijem prednjače u bogatstvu različitosti nošnji. U sljedećem videozapisu upoznat ćete dijelove ženske i muške tradicijske nošnje.

Čuvamo nasljeđe

Očuvanje tradicijske glazbe možemo zahvaliti našim bakama i djedovima, ali i vrijednim melografima koji je zapisuju te etnomuzikolozima koji je istražuju.

Slavonija na popisu UNESCO-a

Na stranicama Ministarstva kulture pronađi koja su nematerijalna kulturna dobra Slavonije zaštićena pod UNESC-om.

Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem

Uvod

Pogledajte videozapis i odgovorite na pitanja koja slijede:

Nisu sve tambure iste

Pogledajte sljedeći videozapis i navedite broj tambura koje ste uočili.
Usporedite ih po obliku i zvuku te opišite razlike među njima.

Tambure su žičana trzaća glazbala različitih oblika i veličina. Na područje Balkana donijeli su ih Turci u 14. i 15. stoljeću. U tradicijskoj glazbi Slavonije, Baranje i Srijema tambura se najčešće svira u manjim sastavima (tri, četiri ili pet tambura ). Jeste li znali da se manji tamburaški sastav zove tamburaški zbor, a veliki tamburaški sastav tamburaški orkestar? Najmanja - zvukom najviša tambura bisernica, najčešće izvodi glavnu melodiju. Nešto veći i zvukom dublji brač obično svira prateću melodiju, dok su berda (bas) i bugarija akordna pratnja. Više pojedinosti o tamburama možete pronaći u Muzeju tambure u Slavonskom Brodu.

Samica

Tambura samica manja je tambura čiji izvođač najčešće svira sam. Nekada su je svirali čobani koji su na taj način kratili vrijeme, čuvajući stoku na ispaši.

Svirala se u raznim prigodama po kućama i šorovima (širokim ulicama), a uz nju se pjevalo i veselilo prilikom završetka radova u polju.

Gajde

U sljedećem videozapisu upoznat ćete tradicijsko glazbalo - gajde. Uočite razlike u izgledu i načinu sviranju gajdi koje se pojavljuju u primjeru. Nakon gledanja i slušanja opišite što ste uočili.

Gajde su puhaće tradicijsko glazbalo napravljeno od životinjske mješine (kože) koja služi kao rezervoar zraka i drvenih cijevi za puhanje (dulac), sviranje (prebiralica) i održavanje stalnog tona (trubanj). Na taj način svirač gajdi uvijek izvodi višeglasnu glazbu.

Kraljice

Prilikom gledanja sljedećeg videozapisa uočite i imenujte izvođače. Poslušajte način pjevanja djevojaka na snimci.

Poslušajte ovu izvedbu i izdvojite glavne razlike između prethodne i ove izvedbe Slavonskih kraljica.

Tradicijska nošnja

Tradicijske su nošnje dio kulturne baštine pojedinog naroda ili narodnosti. Hrvatska se može pohvaliti velikim brojem različitih nošnji. Slavonija, Baranja i Srijem prednjače u bogatstvu različitosti nošnji. U sljedećem videozapisu upoznat ćete dijelove ženske i muške tradicijske nošnje.

Čuvamo nasljeđe

Očuvanje tradicijske glazbe možemo zahvaliti našim bakama i djedovima, ali i vrijednim melografima koji je zapisuju te etnomuzikolozima koji je istražuju.

Za znatiželjne

Žetva nekad i danas

Ako vas zanima kako je nekada izgledala žetva žitarica pogledajte ovaj prilog na mrežnoj stranici Hrvatske radiotelevizije.

Na web stranicama najznačajnijih manifestacija tradicijske kulture istočne Hrvatske Vinkovačkih jeseni i Đakovačkih vezova istraži na koji je način zastupljen tvoj zavičaj među čuvarima tradicijske kulture. Plešeš li i ti u kulturno-umjetničkom društvu ili jednostavnije rečeno, plešeš li u folkloru?

Tradicijski običaj Filipovčica u selu Komletinci u Srijemu sačuvao se do današnjega dana. Kako se narod nekada povezivao s prirodom, a posebno šumom pogledajte na ovoj poveznici.

Slavonija na popisu UNESCO-a

Na stranicama Ministarstva kulture pronađi koja su nematerijalna kulturna dobra Slavonije zaštićena pod UNESC-om.

Filipovčice