Gorska Hrvatska

Krajolik i ljudi

Pogledaj fotografije i opiši krajolik. Što uzgajaju stanovnici toga kraja? Čime se bave?

Odjeću su ljudi nekad izrađivali od materijala koji su im bili lako dostupni. Pogledaj narodne nošnje gorske Hrvatske pa odgovori na sljedeće pitanje:

Što misliš, kojim su se materijalom najviše koristili u ovome kraju?

Vunena je odjeća bila dragocjena i nužna za preživljavanje zimi u tome hladnom kraju

Nauči pjevati pjesmu iz Vrlike


Mi smo rekle zapivati ode

Mi smo rekle zapivati ode, 
bilo večer bilo usrid podne.

Pivaj seko grlo nam je voljno, 
živilo nam društvo naokolo.

Mi smo seke skupa vojovale, 
a za jednim skupa tugovale.

Oj dragane moja razonodo, 
zarasle su staze di si hodo.

Mi smo rekle zapivati ode

Poslušaj glazbeni primjer i odgovori na pitanja

Glazbala

Gusle su gudaće glazbalo s područja Like i Zagore. Imaju jednu ili dvije strune (žice) i sviraju se gudalom. Uz njih guslar najčešće recitira improvizirane stihove o prošlim ili sadašnjim događajima i povijesnim osobama. Stihovi su deseterci, a među njima sviraju kraće melodije.

Pokušaj stvoriti svoj deseterac o prijateljima iz razreda ili nekim nedavnim događajima.


Pogledaj videozapis i opiši glazbalo čiju izradu prikazuje. Na koje te glazbalo najviše podsjeća?

Dangubica ili kuterevka jest lička inačica tambure samice. Izgledom je gotovo istovjetna osim što je nešto duža, a time i dubljega tona.

Znaš li?

U Lici, Dalmatinskoj zagori i u Dalmaciji svira se vrsta gajdi nazvana diple.

Pogledaj fotografije te usporedi istarski mih i ličke diple.

Za razliku od slavonskih gajdi ili istarskoga miha, diple imaju ukrase u obliku kljova ili rogova. Puhaljka ili dulac pričvršćena je na sredinu mješine, a prebiralica ima na desnoj strani šest, a na lijevoj dvije rupice.

Nijemo kolo

Pogledaj videozapis te odgovori na sljedeća pitanja:

Nijemo, gluho ili mutavo kolo jest vrsta plesa u Lici i Dalmatinskoj zagori koji se izvodi bez instrumentalne pratnje, iako pjevači nerijetko prije ili poslije njega i zapjevaju. Od 2011. godine je na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine nematerijalne kulture čovječanstva. Može nositi i naziv regije iz koje dolazi (ličko, vrličko kolo).

Poznati hrvatski skladatelj Jakov Gotovac smjestio je radnju svoje opere Ero s onoga svijeta upravo u gorsku Hrvatsku, točnije u Vrliku.

Pogledaj videozapis završnoga kola i izdvoji barem dva obilježja izravno nadahnuta tradicijskom glazbom toga kraja.

Zaplešite nijemo kolo s prijateljima iz razreda.

Izaberite kolovođu, izmislite naredbe te kreirajte i izvedite svoje razredno nijemo kolo.

Dernek

Nijemo kolo jest sastavni dio tradicijskoga okupljanja koje žitelji nazivaju dernekom. Pučka je to proslava u čast svetaca, zaštitnika pojedinoga mjesta. Susreti su u prošlosti imali važnu ulogu društvenoga životu ljudi, bili su prigoda za druženje posebice mladih, što je nerijetko podrazumijevalo i izbor životnog partnera. Ples i pjesma bili su sastavni dio derneka, ponekad su se izvodili u isto vrijeme potpuno nepovezano jedno s drugim.

Gorski Kotar

Iako Gorski kotar geografskim obilježjima pripada području gorske Hrvatske, tradicijskim je zvukom posve drukčiji.

Pogledaj videozapis i usporedi zvuk tradicijske glazbe Like i Gorskoga kotara. Opiši uočenu razliku svojim riječima.

Tradicijska glazba Gorskoga kotara zbog blizine susjedne Slovenije zvuči posve drukčije. Plešu se polke i valceri, sviraju harmonike i tambure, pjeva se višeglasno, ali nježnije i mekše.

Osim uobičajene harmonike s klavijaturom, u Gorskome kotaru svira se posebna vrsta harmonike nazvana heligonka ili dugmetara.

Pogledaj videozapis te opiši heligonku. Kako se izgledom razlikuje od klasične harmonike?

Provjeri svoje znanje

Gorska Hrvatska

Krajolik i ljudi

Pogledaj fotografije i opiši krajolik. Što uzgajaju stanovnici toga kraja? Čime se bave?

Odjeću su ljudi nekad izrađivali od materijala koji su im bili lako dostupni. Pogledaj narodne nošnje gorske Hrvatske pa odgovori na sljedeće pitanje:

Što misliš, kojim su se materijalom najviše koristili u ovome kraju?

Vunena je odjeća bila dragocjena i nužna za preživljavanje zimi u tome hladnom kraju. 

Pjevanje

Nauči pjevati pjesmu iz Vrlike.

Mi smo rekle zapivati ode

Obrati pozornost na tekst pjesme.

Koliko slogova ima svaki stih?

Gdje se nalazi rima?

Stihovi su oblikovani kao  s rimom na kraju stiha.

Koliko glasova pjeva pjesmu?

Započinju li svi u isto vrijeme?

Pjesmu pjevaju dva glasa, ona je dvoglasna.

Ne započinju svi u isto vrijeme.

Poslušaj glazbeni primjer. 

Odgovori na sljedeća pitanja:

Glazbala

Poslušaj primjer.

Tko izvodi pjesmu?

Glazbalo i muški glas.

Gusle su gudaće glazbalo s područja Like i Zagore. Imaju jednu ili dvije strune (žice) i sviraju se gudalom. Uz njih guslar najčešće recitira improvizirane stihove o prošlim ili sadašnjim događajima i povijesnim osobama. Stihovi su deseterci, a među njima sviraju kraće melodije.

Pokušaj stvoriti svoj deseterac o prijateljima iz razreda ili nekim nedavnim događajima.

Pogledaj videozapis i opiši glazbalo čiju izradu prikazuje. Na koje te glazbalo najviše podsjeća?

Dangubica ili kuterevka jest lička inačica tambure samice. Izgledom je gotovo istovjetna osim što je nešto duža, a time i dubljega tona.

Znaš li?

Po kojemu je naselju kuterevka dobila naziv? Po čemu je još poznato to naselje?

U Lici, Dalmatinskoj zagori i u Dalmaciji svira se vrsta gajdi nazvana diple.

Pogledaj fotografije te usporedi istarski mih i ličke diple.

Za razliku od slavonskih gajdi ili istarskoga miha, diple imaju ukrase u obliku kljova ili rogova. Puhaljka ili dulac pričvršćena je na sredinu mješine, a prebiralica ima na desnoj strani šest, a na lijevoj dvije rupice.

Nijemo kolo

Pogledaj videozapis te odgovori na sljedeća pitanja:

Na koji način pjevači pjevaju uvodnu pjesmu: jednoglasno ili višeglasno?

Plešu li plesači taj tradicijski ples uz pratnju glazbala ili bez nje?

Koji je naziv glazbene sastavnice koju si odredio kao pratnju plesu?

Što uzvikuje kolovođa? 

Pjevači pjevaju višeglasno.

Ples se izvodi bez pratnje glazbala.

Jedina glazbena sastavnica koja prati ples je ritam udaranja nogu.

Kolovođa uzvikuje naredbe za ples.

Nijemo, gluho ili mutavo kolo jest vrsta plesa u Lici i Dalmatinskoj zagori koji se izvodi bez instrumentalne pratnje, iako pjevači nerijetko prije ili poslije njega i zapjevaju. Od 2011. godine je na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine nematerijalne kulture čovječanstva. Može nositi i naziv regije iz koje dolazi (ličko, vrličko kolo).

Poznati hrvatski skladatelj Jakov Gotovac smjestio je radnju svoje opere Ero s onoga svijeta upravo u gorsku Hrvatsku, točnije u Vrliku.

Pogledaj videozapis završnoga kola i izdvoji barem dva obilježja izravno nadahnuta tradicijskom glazbom toga kraja.

Zaplešite nijemo kolo s prijateljima iz razreda.

Izaberite kolovođu, izmislite naredbe te kreirajte i izvedite svoje razredno nijemo kolo.

Dernek

Nijemo kolo jest sastavni dio tradicijskoga okupljanja koje žitelji nazivaju dernekom. Pučka je to proslava u čast svetaca, zaštitnika pojedinoga mjesta. Susreti su u prošlosti imali važnu ulogu društvenoga životu ljudi, bili su prigoda za druženje posebice mladih, što je nerijetko podrazumijevalo i izbor životnog partnera. Ples i pjesma bili su sastavni dio derneka, ponekad su se izvodili u isto vrijeme potpuno nepovezano jedno s drugim.

Gorski Kotar

Iako Gorski kotar geografskim obilježjima pripada području gorske Hrvatske, tradicijskim je zvukom posve drukčiji.

Pogledaj videozapis i usporedi zvuk tradicijske glazbe Like i Gorskoga kotara. Opiši uočenu razliku svojim riječima.

Koja glazbala prate ples?

U kojoj je mjeri prvi ples?

Koji je poznati ples uvijek skladan u toj mjeri?

Ples prate tambure (bugarija i berde) i harmonika.

Prvi ples je u trodobnoj mjeri.

Valcer je uvijek skladan u trodobnoj mjeri.

Tradicijska glazba Gorskoga kotara zbog blizine susjedne Slovenije zvuči posve drukčije. Plešu se polke i valceri, sviraju harmonike i tambure, pjeva se višeglasno, ali nježnije i mekše.

Osim uobičajene harmonike s klavijaturom, u Gorskome kotaru svira se posebna vrsta harmonike nazvana heligonka ili dugmetara.

Pogledaj videozapis te opiši heligonku. Kako se izgledom razlikuje od klasične harmonike?

Provjeri svoje znanje

Pogledaj videozapis i odgovori na sljedeća pitanja: