Složenije

Točke, pravci i ravnine

Razmisli i odgovori

Danim točkama pridruži odgovarajuće slovo, ako je poznato:

a) Točke A i H su kolinearne

b) Točka C je kolinearna s točkom A, ali ne i s točkom H

c) Točka D je kolinearna sa svim drugim točkama

 

d) Točka B i točka E nisu kolinearne e) Pravci AC i FG su paralelni

e) Točka H nije kolinearna s G.

f) Točke F, B, D su kolinearne

g) Točka E nalazi se između točaka A i H  

 

Svojstva točaka pravaca i ravnina