Proporcionalnost, obrnuta proporcionalnost i linearna ovisnost