Učinak staklenika

Uvod

Smatra se da povećana emisija ugljikova(IV) oksida u atmosferi utječe na klimatske promjene koje na Zemlji dovode do globalnoga zatopljenja. Glavni krivac za onečišćenje zraka jest ljudska aktivnost, i to najviše prekomjerno izgaranje fosilnih goriva.

Uzročnici zabrinjavajućeg zagrijavanja Zemljine atmosfere

1. Problemski zadatak

 • Pogledajte videozapis Onečišćenje zraka da bi ponovili ključne pojmove koji su vam poznati otprije, a i doznali više o čimbenicima koji utječu na onečišćenje zraka.
 • Na temelju odgledanoga videozapisa samostalno osmislite tri pitanja, postave ih svomu paru i kritički promislite o dobivenome odgovoru. Potom zamijenite uloge sa svojim parom.

Onečišćenje zraka

Globalno zagrijavanje

2. Problemski zadatak

 • Pozorno pogledajte videozapis Globalno zagrijavanje.
 • Istražite što se može učiniti kako bi se zaustavio daljnji rast prosječne godišnje temperature.

Globalno zagrijavanje

3. Problemski zadatak

 • Klikom na pojedini broj istražite neke od posljedica globalnoga zatopljenja.
 • Za svaki pojam predložite fotografiju koja će zorno prikazivati pojedini pojam.
 • Dodatno opišite slike i prikažite ih u prezentaciji koju možete načiniti u PowerPointu.
 • Svoj uradak istraživanja možete predstaviti ostalim učenicima.

Napomena: Besplatne fotografije objavljene pod licencom Creative Commons pronađite na portalima kao što je Pixabay

Staklenički plinovi

Sunčeva toplina utječe na vrijeme i klimu na Zemlji jer ona zagrijava atmosferu i Zemljinu površinu. Jedan dio topline apsorbiraju plinovi koji se nalaze u atmosferi, a nazivaju se staklenički plinovi. Plinovi poput staklenika zadržavaju veliki dio Sunčeva zračenja koje bi se u protivnome raspršilo u svemir. U stakleničke plinove ubrajaju se vodena para, H2O(g), metan, CH4(g), dušikov oksid, N2O, ozon, O3(g) i ugljikov(IV) oksid, CO2(g). Ti plinovi, čineći ujedno i temperaturu pogodnom, omogućuju život na Zemlji. Promjene koncentracija stakleničkih plinova uzrokuju poremećaj toplinske ravnoteže. Povećanjem koncentracije stakleničkih plinova povećava se sposobnost Zemljine atmosfere da jače apsorbira i zadržava toplinu.

Sve veće potrebe za energijom utječu ne samo na razvoj gospodarstva već i na veću potrošnju fosilnih goriva čijim izgaranjem nastaju dodatne količine ugljikova(IV) oksida. Poremećaj koncentracije stakleničkih plinova, posebice ugljikova(IV) oksida, dovodi do zadržavanja veće količine Sunčeve energije na Zemlji. Ta pojava uzrokuje povećanje prosječne godišnje temperature na Zemlji.

4. Problemski zadatak

 • Klikom na pojedini broj doznajte neke od mjera koje znatno doprinose smanjenju emisije stakleničkih plinova. 
 • Predložite još neke aktivnosti koje mogu doprinjeti smanjenju emisije stakleničkih plinova.
 • Razmjenjujte vaša znanja i razmišljanja s vašim vršnjacima iz cijelog svijeta, i potaknite značajnu pozitivnu promjenu.

Efekt staklenika

Simulacija daje zorne smjernice za održivu budućnost. Izgradite vlastitu sliku budućnosti u kakvoj želite živjeti! Budite promjena koju želite vidjeti u svijetu.

5. Problemski zadatak

 1. Možete li zamisliti kako bi izgledao vaše naselje kad bi u njemu izgradili sve to što ste napravili u simulaciji?
 2. Promislite do kakvih bi promjena u društvu i ekonomiji dovela realizacija takvoga projekta, primjerice, prekid ovisnosti o fosilnim gorivima.

Proširite vidike

Pogedajte videozapis i doznajte više o promjenama koje se zbivaju na arktičkoj polarnoj kapi.

Projektni zadatak:
 • Povodom Dana planeta Zemlje zasadite jednu biljku (drvo ili cvijet u školi ili kod kuće ili na balkonu) radi povećanja proizvodnje kisika na Zemlji, a samim time i povećane potrošnje ugljikova(IV) oksida.
 • Koju biljku zasaditi i kako ju potom njegovati?
 • Odgovor na to pitanje možete pronaći i tijekom praćenja videozapisa Organski uzgoj hrane.

Organski uzgoj hrane

Promislite i odgovorite