Ponavljanje 8

Prisjetite se

Fosilna goriva

  • neobnovljivi izvori energije
  • ugljen, nafta i zemni plin

Ugljen nastaje procesom pougljenjivanja ili karbonizacije, taloženjem biljnih ostataka u Zemljinoj kori.

Najpoznatije vrste prirodnoga ugljena jesu: kameni ugljen (antracit) i smeđi ugljen (lignit).

Umjetni ugljen nastaje procesom suhe destilacije (zagrijavanje različitih organskih materijala bez prisutnosti kisika), primjerice koks, čađa, aktivni ugljen, drveni ugljen...

Nafta

  • tamna, gusta, uljasta tekućina, hlapljiva i zapaljiva tvar
  • nastala od uginulih morskih organizama koji su padali na morsko dno

Prema kemijskome sastavu, nafta je homogena smjesa ugljikovodika, sadrži manji broj organskih spojeva s kisikom, dušikom i sumporom.

Frakcijska destilacija jest postupak odvajanja sastojaka nafte na temelju njihova različita vrelišta.

Zemni plin

Metan je glavni sastojak zemnoga plina.

Zemni plin nije otrovan, ali je zagušljiv. Eksplozivan je u smjesi sa zrakom.

Zemni je plin bez boje, okusa i mirisa, stoga se miješa s tvarima neugodna mirisa kako se na vrijeme može uočiti curenje plina.

 

Organski spojevi, kvalitativni sastav organskih spojeva

Friedrich Wöhler je 1828. godine uspio od anorganskoga spoja kemijskom promjenom dobiti organski spoj ureu (mokraćevinu), kemijske formule CO(NH2)2.

Osim atoma ugljika i vodika, organski spojevi najčešće sadrže atome kisika, dušika, sumpora i klora.

Ugljik u organskim spojevima

Valencija ugljika u organskim spojevima jest četiri.

Najjednostavniji ugljikovodik jest metan.

S obzirom na osnovnu strukturu, molekule ugljikovodika mogu biti lančaste i prstenaste.

Zasićeni ugljikovodici povezani su jednostrukim vezama i okruženi maksimalnim brojem atoma vodika.

Nezasićeni ugljikovodici povezani su dvostrukim i trostrukim vezama i sadrže manji broj atoma vodika u odnosu na zasićeni ugljikovodik istoga broja atoma ugljika.

Primijenite znanje

Točka razmišljanja

  1. Što je pokrenulo prvu industrijsku revoluciju?
  2. Pripadaju li fosilna goriva u organske ili anorganske spojeve?
  3. Koji je kemijski element najzastupljeniji u fosilnim gorivima?

Ugljik je jedan od najbitnijih elemenata u našim životima. On povezuje svijet anorganskih i organskih tvari. Znanje o ugljiku možeš proširiti čitajući tekstove na stranicama Hrvatske tehničke enciklopedije:

Hrvatske tehničke enciklopedije