Energija

Uvod

Energija se troši ili oslobađa u različitim oblicima u procesima koji se zbivaju u prirodi, industriji i tehnologiji. Osim u našoj hrani, energija je „zarobljena“ u atomskim jezgrama, fosilnim gorivima, vodi, vjetru... Pogledajte videozapis Oblici energije i odgovorite na pitanja. 

Oblici energije

  1. Što je energija?
  2. Navedite neke oblike energije.
  3. Koja je mjerna jedinica za energiju?

Sunce je, primjerice, izvor svjetlosne i toplinske energije. Svake sekunde u unutrašnjosti Sunca iz 657 milijuna tona vodika nastaje 653 milijuna tona helija. Pri tome se masa Sunca smanji za 4 milijuna tona. Ta se masa pretvara u energiju koju Sunce isijava u svemir.

Pogledajte videozapise Što je energija? i Vi ste jedna velika kemijska reakcija te odgovorite na pitanja.

Što je energija?

Vi ste jedna velika kemijska reakcija

  1. Što je naš glavni izvor energije?
  2. Navedite neke vrste energije i njihovu primjenu.
  3. Kojom reakcijom u organizmu dobivamo energiju?

Zbroj kinetičkih energija koje sve čestice imaju zbog svoga gibanja i zbroj potencijalnih energija koje sve čestice imaju zbog svoga međudjelovanja naziva se unutarnja energija, U.

[latex]\mathit{U}=\mathit{E}_k+\mathit{E}_p[/latex]

Promjena unutarnje energije sustava izmjenom topline

U kemiji se sustav najčešće definira kao posuda u kojoj se zbiva neka promjena (čaša, epruveta, tikvica) i njezin sadržaj. Okolina je sve ono što okružuje sustav, a bitna je za promjene koje se događaju u sustavu. 

Toplina je energija koju sustav izmjenjuje s okolinom, pri čemu dolazi do promjene temperature sustava. Oznaka za toplinu jest Q, a mjerna jedinica jest džul, J. 

Što je temperatura i na koji način naše tijelo održava temperaturu stalnom pogledajte u videozapisima Temperatura i Tjelesna temperatura. Nakon što odgledate filmove odgovorite na postavljena pitanja.

Temperatura

Tjelesna temperatura

  1. Što je temperatura?
  2. Kako tijelo održava temperaturu?

Unutarnja energija je funkcija stanja. Promjena funkcije stanja određena je početnim i konačnim stanjem i ne ovisi o načinu na koji se promjena dogodila.

Prirast neke termodinamičke funkcije je razlika vrijednosti konačnog i početnog stanja pa za prirast unutarnje energije, ΔU, vrijedi:

[latex]\Delta \mathit{U}=\mathit{U}_2–\mathit{U}_1[/latex]

Promjena unutarnje energije sustava radom

Energija sustava definira se kao mjera koja pokazuje kolika je mogućnost nekoga sustava da obavi rad, W, ili proizvede toplinu, Q. Promjena unutarnje energije sustava jednaka je zbroju izmijenjene topline i obavljenoga rada.

 

[latex]\Delta \mathit{U}=\mathit{Q}+\mathit{W}[/latex]

Unutarnju energiju, toplinu i rad povezuje prvi zakon termodinamikezakon o očuvanju energije. Energija ne može niti nastati niti nestati, već se može pretvarati iz jednoga oblika u drugi.

Toplina, Q, i rad, W, oblici su energije u kojima energija prelazi iz jednoga sustava na drugi ili iz sustava na okolinu. Za razliku od unutarnje energije, rad i toplina nisu funkcije stanja. Toplina i rad mogu imati pozitivan i negativan predznak ovisno o tome prima li ili otpušta li sustav toplinu, odnosno obavlja li sustav rad ili se rad obavlja nad sustavom.

Prvi i drugi zakon termodinamike

Proširite vidike

Energija Zemlje ujedno se naziva i geotermalna energija. Pogledajte videozapis i zapišite neke primjere uporabe geotermalne energije.

Geotermalna energija

Klimatske promjene su tema s kojom se svakodnevno susrećemo. Znanstvenici nas upozoravaju kako je nužno poduzeti mjere kako bi se umanjile posljedice klimatskih promjena. Pogledajte videozapis Izvori energije u budućnosti i promislite koje su prednosti alternativnih izvora energije.

Izvori energije u budućnosti