Ravnotežne reakcije

Nepovratne ili ireverzibilne reakcije

Reakcije koje napreduju samo od reaktanata prema produktima nazivaju se nepovratne ili ireverzibilne reakcije. Između reaktanata i produkata ireverzibilnih reakcija piše se strelica samo u jednome smjeru, od reaktanata prema produktima, [latex]\longrightarrow [/latex]. 

Povratne ili reverzibilne reakcije

Reakcije koje mogu napredovati pod određenim uvjetima u oba smjera nazivaju se povratne ili reverzibilne kemijske reakcije. Za reverzibilne reakcije u kemijskoj jednadžbi pišu se dvije suprotno usmjerene strelice, [latex]\rightleftarrows [/latex].

Ravnotežne reakcije

Reakciju sinteze jodovodika prikazuje sljedeća jednadžba kemijske reakcije:

[latex]H_2\left(g\right)+I_2\left(g\right)\rightleftharpoons 2HI\left(g\right)[/latex]

Na početku reakcije u reakcijskome sustavu (pratite zelenu crtu uz ordinatu) nalazi se smjesa reaktanata vodika i joda. Brzina polazne reakcije najveća je na početku reakcije jer je i koncentracija reaktanata tada najveća.

Napredovanjem polazne reakcije smanjuju se koncentracije reaktanata vodika, H2, i joda, I2.

S vremenom sve se više smanjuju koncentracije reaktanata, a raste koncentracija produkta.

Brzina se polazne reakcije smanjuje, a brzina povratne reakcije raste sve dok se njihove brzine ne izjednače. U tome se trenutku uspostavlja dinamička kemijska ravnoteža.

Pogledajte videozapis Ravnoteža i saznajte što se događa na mikroskopskoj razini te što može utjecati na ravnotežu.

Ravnoteža

Dinamička ravnoteža može se uspostaviti samo u zatvorenome sustavu kad se izjednače brzine polazne reakcije, v1, i povratne reakcije, v2.

Za zapis ravnotežne koncentracije nekog sudionika reakcije najčešće se upotrebljava uglata zagrada ([H2], [I2],...) pri čemu se takve koncentracije iskazuju u mjernoj jedinici mol dm−3, odnosno mol L−1.

U kemijskoj jednadžbi ravnotežne reakcije pišu se s pomoću dvije suprotno usmjerene polustrelice [latex]\rightleftharpoons [/latex].