Kiselinsko-bazni indikatori

Uvod

Je li vodena otopina kisela, neutralna ili lužnata može se odrediti kiselinsko-baznim indikatorima. To su to tvari koje mijenjaju boju ovisno o koncentraciji vodikovih iona u otopini. Poznato vam je da pri dokazivanju kiselina i lužina najčešće se rabe indikatori metiloranž (metilno narančasto), fenolftalein i univerzalni indikatorski papir.

Indikatori su najčešće slabe organske baze ili kiseline čiji je molekulski oblik u otopini drukčije obojen od ionskoga.

[latex]HIn+H_2O\rightleftharpoons In^–+H_3O^+[/latex]

Kiselinsko-bazni indikatori su indikatori koji mijenjaju boju u točno određenom pH-području. 

Zasigurno su vam poznati indikatori crveni i plavi lakmusov papir te sok crvenoga kupusa.

Okretanjem kartica prisjetite se boja navedenih indikatora u kiselim i lužnatim otopinama.

Problemski zadatak

O kiselim ste kišama dosad učili vjerojatno mnogo. Manje ste govorili o načinima kako njihove posljedice možemo ukloniti. Potražite u udžbenicima ili nekim drugim odgovarajućim izvorima članke na temu kisele kiše i odgovorite na sljedeća pitanja.

  1. Kolika je pH-vrijednost kiše u kojoj je otopljen samo CO2 kao uobičajen sastojak zraka?
  2. Koji su uobičajeni sastojci kiselih kiša i kolike pH-vrijednosti tada može imati kiša?
  3. Opišite kako u atmosferu dolazi najčešći sastojak kiselih kiša. Razmislite i opišite kako biste pokusom prikazali razliku pH-vrijednosti uobičajene i kisele kiše. Ako imate mogućnosti, pH-metrom odredite i stvarne pH-vrijednosti.