1. Ponavljanje

Prisjetite se

Za reakciju

[latex]aA+bB\rightleftharpoons cC+dD[/latex]

koncentracijska konstanta ravnoteže za reakciju je:

[latex]\mathit{K}_c=\frac{\lbrack C\rbrack ^c\lbrack D\rbrack ^d}{\lbrack A\rbrack ^a\lbrack B\rbrack ^b}[/latex]

Ako je vrijednost konstante veća od 102, ravnoteža je pomaknuta prema produktima, a za vrijednost konstante manje od 10–2, ravnoteža je pomaknuta prema reaktantima.

Primijenite znanje

Točka razmišljanja

Amonijak je potreban kao početna tvar za dobivanje umjetnih gnojiva za gnojenje tla. Dobivanje amonijaka je u prošlosti bio veliki problem sve do usavršavanja Haberovog postupka.

Proučite Haberov postupak i odgovorite na pitanja:

  1. Napišite jednadžbu kemijske reakcije dobivanja amonijaka i razmislite što pomiče ravnotežu prema nastajanju produkata?
  2. Na koji je način iskorišteno Le Chatellerovo načelo u proizvodnji amonijaka?

Istražite kako izgleda prvo postrojenje za dobivanje amonijaka i objasnite zašto je tako izgledalo.

Istražite vrlo zanimljiv život Fritza Habera i Carla Boscha na čijim je istraživanjima Fritz Bosch temeljio svoje dobivanje amonijaka.