2. Ponavljanje

Prisjetite se

Po Arrheniusovoj teoriji kiselina i baza, kiseline povećavaju koncentraciju vodikovih iona u vodenoj otopini, a baze povećavaju koncentraciju hidroksidnih iona u vodenoj otopini.

Po Brønsted-Lowryevoj teoriji kiselina i baza, kiseline su proton-donori, a baze proton-akceptori. Kada kiselina otpusti proton postaje konjugirana baza. Kada baza primi proton postaje konjugirana kiselina

Po Lewisovoj teoriji kiselina i baza, kiseline su elektron-akceptori, a baze elektron-donori.

Kiseline se dobivaju reakcijom oksida nemetala s vodom ili iz elemenata. Kiseline u reakciji s vodom ioniziraju dajući oksonijev ion i kiselinski ostatak. Imaju onoliko stupnjeva ionizacije koliko imaju vodikovih iona u molekuli.

Konstanta ionizacije kiseline je koncentracijska konstanta ravnoteže za ionizaciju kiseline i za reakciju

[latex]HA+H_2O\rightleftharpoons H_3O^++A^-[/latex]

konstanta ionizacije kiseline je:

[latex]\mathit{K}_a=\frac{\lbrack H_3O^+\rbrack \lbrack A^-\rbrack }{\lbrack HA\rbrack }[/latex]

Metalni oksidi otapanjem u vodi daju hidrokside, odnosno lužine. Lužine su vodene otopine hidroksida. Baze u reakciji s vodom daju hidroksidni ion i konjugiranu kiselinu.

Konstanta ionizacije baze je koncentracijska konstanta ravnoteže za ionizaciju baze i za reakciju

[latex]NH_3+H_2O\rightleftharpoons NH_4^++OH^-[/latex]

konstanta ionizacije baze je:

[latex]\mathit{K}_b=\frac{\lbrack NH_4^+\rbrack \lbrack OH^-\rbrack }{\lbrack NH_3\rbrack }[/latex]

Primijenite znanje

Točka razmišljanja

Reakcija fluorovodika i antimonovog(V) fluorida je izrazito egzotermna te se dobiva HSbF6 koji je poznatiji kao fluorantimonska kiselina i najjača je superkiselina na svijetu.
Pogledajte emisiju (Mrežna poveznica) o Superkiselinama i superbazama od 20:32 min. Razmislite na koji način se mogu dobiti superkiseline i superbaze i što bi one učinile okolišu ako bi dospjele u prirodu. Koja je primjena superkiselina i superbaza?