Ravne plohe nas okružuju. Vrlo često imaju oblik četverokuta. Pravokutnici su jedan od čestih oblika s kojim se susrećemo u svojoj životnoj okolini. Popularni su i u sportu. Većina sportskih terena ima oblik pravokutnika. Promotri terene i pokušaj odrediti vrstu sporta kojoj su namijenjeni. 

 

Paralelogram čiji su svi unutarnji kutovi pravi naziva se PRAVOKUTNIK.

 

Pravokutnik ima osnovna svojstva paralelograma:

  • nasuprotne stranice su usporedne
  • nasuprotne stranice su jednakih duljina
  • dijagonale se raspolavljaju.

 

 

Dijagonale pravokutnika jednake su duljine.

 

 

Pravokutnik čije su sve stranice jednake duljine naziva se KVADRAT.

Kvadrat je ujedno i romb čiji su svi unutarnji kutovi pravi. Zato za kvadrat vrijede sva svojstva koja vrijede za pravokutnik i za romb.

 

Dijagonale kvadrata jednake su duljine.

[latex]\mid AC\mid =\mid BD\mid [/latex]

Dijagonale kvadrata međusobno su okomite.

[latex]\overline{AC}\perp \overline{BD}[/latex]

Dijagonale kvadrata se raspolavljaju.

[latex]\mid AS\mid =\mid SC\mid [/latex]

[latex]\mid BS\mid =\mid SD\mid [/latex]

 

 

Četverokut koji ima bar jedan par usporednih stranica naziva se TRAPEZ.

Usporedne stranice [latex]\overline{AB}[/latex] i [latex]\overline{CD}[/latex] nazivaju se osnovice trapeza, a ostale dvije stranice [latex]\overline{BC}[/latex] i [latex]\overline{AD}[/latex] krakovi trapeza.

Image is not selected. Please select image for block #165061 in Authoring tool.

α + β = 180°

β + γ = 180°

Zbroj veličina unutarnjih kutova uz isti krak trapeza iznosi 180°.

 

Trapez čiji su krakovi jednakih duljina naziva se JEDNAKOKRAČNI TRAPEZ

 

Kutovi uz osnovicu jednakokračnoga trapeza jednake su veličine.

Dijagonale jednakokračnoga trapeza jednake su duljine.

Vrste četverokuta 2

Uvod

Ravne plohe nas okružuju. Vrlo često imaju oblik četverokuta. Pravokutnici su jedan od čestih oblika s kojim se susrećemo u svojoj životnoj okolini. Popularni su i u sportu. Većina sportskih terena ima oblik pravokutnika. Promotri terene i pokušaj odrediti vrstu sporta kojoj su namijenjeni. 

Nauči

 

Paralelogram čiji su svi unutarnji kutovi pravi naziva se PRAVOKUTNIK.

 

Pravokutnik ima osnovna svojstva paralelograma:

  • nasuprotne stranice su usporedne
  • nasuprotne stranice su jednakih duljina
  • dijagonale se raspolavljaju.

 

 

Dijagonale pravokutnika jednake su duljine.

Zadatak 1.

Primjer 1.

Zadatak 2.

Kvadrat

 

 

Pravokutnik čije su sve stranice jednake duljine naziva se KVADRAT.

Kvadrat je ujedno i romb čiji su svi unutarnji kutovi pravi. Zato za kvadrat vrijede sva svojstva koja vrijede za pravokutnik i za romb.

 

Dijagonale kvadrata jednake su duljine.

[latex]\mid AC\mid =\mid BD\mid [/latex]

Dijagonale kvadrata međusobno su okomite.

[latex]\overline{AC}\perp \overline{BD}[/latex]

Dijagonale kvadrata se raspolavljaju.

[latex]\mid AS\mid =\mid SC\mid [/latex]

[latex]\mid BS\mid =\mid SD\mid [/latex]

 

Zadatak 3.

Trapez

 

Četverokut koji ima bar jedan par usporednih stranica naziva se TRAPEZ.

Usporedne stranice [latex]\overline{AB}[/latex] i [latex]\overline{CD}[/latex] nazivaju se osnovice trapeza, a ostale dvije stranice [latex]\overline{BC}[/latex] i [latex]\overline{AD}[/latex] krakovi trapeza.

Image is not selected. Please select image for block #168336 in Authoring tool.

α δ = 180°

β + γ = 180°

Zbroj veličina unutarnjih kutova uz isti krak trapeza iznosi 180°.

Primjer 2.

Zadatak 4.

 

Trapez čiji su krakovi jednakih duljina naziva se JEDNAKOKRAČNI TRAPEZ

 

Kutovi uz osnovicu jednakokračnoga trapeza jednake su veličine.

Dijagonale jednakokračnoga trapeza jednake su duljine.

Primjer 3.

Zadatak 5.