Geometrijski likovi vrlo su često elementi u likovnom stvaralaštvu. Primjerice, Victor Vasarely, slikar koji je djelovao u sklopu umjetničkog pravca op-art, koristio se različitim geometrijskim oblicima i tako stvarao optičke iluzije. Na slici vidimo različite vrste četverokuta.

Koje četverokute prepoznaješ na ovoj slici?

Ako četverokute podijelimo prema usporednosti njihovih stranica, imamo:

  • četverokute koji nemaju usporednih stranica
  • trapeze (s jednim parom usporednih stranica)
  • paralelograme (s dva para usporednih stranica).

Paralelogram

Patchwork je tehnika šivanja kojom se komadi tkanine režu u oblicima trokuta, kvadrata, pravokutnika ili paralelograma te se spajaju u cjelinu. Na taj način možemo izraditi pokrivače, jastučnice, tepihe, ukrase za odjeću. Pogledaj sliku i odredi koji su oblici zastupljeni na ovom patchworku.

Četverokut kojemu su nasuprotne stranice usporedne naziva se

PARALELOGRAM.

Nasuprotne stranice paralelograma jednake su duljine.

 

|AB| = |CD|

|AD| = |BC|

Nasuprotni kutovi paralelograma jednake su veličine.

α = γ 

β = δ 

 Zbroj veličina susjednih kutova u paralelogramu iznosi 180°.

α + β = 180°

γ + δ = 180°

Dijagonale paralelograma se raspolavljaju.

|AS| = |SC|

|SB| = |SD|

Romb

 

Paralelogram koji ima sve stranice jednake duljine naziva se ROMB.

 

Dijagonale romba međusobno su okomite.

[latex]{\overline{AC}}\bot {\overline{BD}}[/latex]

Vrste četverokuta 1

Uvod

Geometrijski likovi vrlo su često elementi u likovnom stvaralaštvu. Primjerice, Victor Vasarely, slikar koji je djelovao u sklopu umjetničkog pravca op-art, koristio se različitim geometrijskim oblicima i tako stvarao optičke iluzije. Na slici vidimo različite vrste četverokuta.

Koje četverokute prepoznaješ na ovoj slici?

Nauči:

Ako četverokute podijelimo prema usporednosti njihovih stranica, imamo:

  • četverokute koji nemaju usporednih stranica
  • trapeze (s jednim parom usporednih stranica)
  • paralelograme (s dva para usporednih stranica).

Zadatak 1.

Zadatak 2.

Zadatak 3.

Zadatak 4.

Zadatak 5.

Zadatak 6.

Zadatak 7.

Paralelogram

Patchwork je tehnika šivanja kojom se komadi tkanine režu u oblicima trokuta, kvadrata, pravokutnika ili paralelograma te se spajaju u cjelinu. Na taj način možemo izraditi pokrivače, jastučnice, tepihe, ukrase za odjeću. Pogledaj sliku i odredi koji su oblici zastupljeni na ovom patchworku.

Nauči

Četverokut kojemu su nasuprotne stranice usporedne naziva se

PARALELOGRAM.

Zadatak 8.

Nauči

Nasuprotne stranice paralelograma jednake su duljine.

 

|AB| = |CD|

|AD| = |BC|

Zadatak 9.

Nauči:

Nasuprotni kutovi paralelograma jednake su veličine.

α γ 

β δ 

 Zbroj veličina susjednih kutova u paralelogramu iznosi 180°.

α + β = 180°

γδ = 180°

Zadatak 10.

Zadatak 11.

Zadatak 12.

Nauči

Dijagonale paralelograma se raspolavljaju.

|AS| = |SC|

|SB| = |SD|

Zadatak 13.

Zadatak 14.

Romb

Paralelogram koji ima sve stranice jednake duljine naziva se ROMB.

Dijagonale romba međusobno su okomite.

[latex]{\overline{AC}}\bot {\overline{BD}}[/latex]

Zadatak 15.

Zadatak 16.