Usustavljivanje gradiva - Prikaz i analiza podataka

Zadatak 1.

Zadatak 2.

Zadatak 3.

Zadatak 4.

Zadatak 5.

Zadatak 6.

Ljubica je pitala svakog učenika u razredu koje je njegovo/njezino omiljeno godišnje doba. Dijagram prikazuje prikupljene podatke. Promotri dijagram pa odgovori na pitanja.

Zadatak 7.

Dijagram prikazuje postotak prodanog voća u jednom tjednu u jednoj voćarnici. Promotri dijagram pa odgovori na pitanja.

Zadatak 8.

Dijagram prikazuje podatke o prodaji božićne igrice u trgovini Bingo tijekom jednog radnog dana (podaci zabilježeni svakih sat vremena). Promotri dijagram pa odgovori na pitanja.

Zadatak 9.

Dijagram prikazuje podatke o broju odsutnih učenika u četiri odjela šestog razreda tijekom jednog tjedna. Promotri dijagram pa odgovori na pitanja.

Zadatak 10.

Učenici 6.a razreda pisali su ispit iz matematike. Promotri tablicu frekvencija pojedinih ocjena i odgovori na pitanja.

Zadatak 11.