Zavičaj na karti

Županije

Naša domovina podijeljena je na manje dijelove – županije. Županijom upravlja župan.

Pronađi svoju županiju na poveznici, saznaj gdje joj je središte, koliko stanovnika živi u njoj te kako izgleda grb županije. Usporedi svoju županiju sa susjednima. Više informacija možeš prikupiti na poveznici Županije.

Prirodna bogatstva

Naša domovina prepuna je prirodnih ljepota. Zbog svoje posebnosti i očuvane prirodne vrijednosti, to su zaštićena područja. To znači da je na njima zabranjena gospodarska uporaba prirodnih dobara. Hrvatska ima osam nacionalnih parkova i jedanaest parkova prirode.

Upoznaj neke od njih. Pronađi ih na karti. Možeš li prepoznati po fotografijama kojem zavičaju pripadaju?

Želiš li saznati više o zaštićenim prirodnim područjima, informacije potraži na poveznici Parkovi Hrvatske.

Gospodarstvo u zavičaju

Svaki zavičaj odlikuje se prirodnim bogatstvima koja se trebaju razumno iskorištavati. Ljudi siju i sade biljke koje najbolje uspijevaju u nekom području, stvaraju nove proizvode i prodaju ih. Sve djelatnosti koje ljudi obavljaju čine gospodarstvo nekog kraja.

Riješi osmosmjerku u kojoj se kriju gospodarske djelatnosti. Razmisli koje su djelatnosti razvijene u tvojem zavičaju, a koje nisu. Pokušaj objasniti zašto je tome tako.