Odakle dobivamo energiju?

Energija svuda oko nas

Za rad čovjeka ili nekog stroja potrebna je energija. Energiju ne možemo vidjeti, ali prepoznajemo njezin učinak.

Svi izvori energije nalaze se u prirodi. Ljudi je koriste i troše.

Pogledaj videzapis o energiji i njenim izvorima.

Odakle dobivamo energiju

Energija plime i oseke

Složi slagalicu. Ilustracija prikazuje elektranu koja koristi energiju plime i oseke. Razina mora mijenja se izmjenom plime i oseke. U Sredozemnom moru razlika plime i oseke iznosi oko 10 cm, a u oceanima do čak 12 m. Hrvatska ne koristi ovaj izvor energije. Razmisli i objasni zašto.

Od izvora do potrošača

Energija se uglavnom proizvodi na udaljenim mjestima i potrebno ju je dovesti do naših domova.

Promotri fotografije u sljedećem zadatku i složi ih redoslijedom kojim energija dolazi do naših kućanstava.