Jedni bez drugih ne možemo

Potraga za hranom

Biljke i životinje u prirodi nečija su hrana. Put kojim hrana prolazi u prirodi odvija se određenim slijedom. Taj slijed hranjenja nazivamo hranidbeni lanac.

Hrana je jedna od osnovnih potreba živih bića. Bez hrane nema života. Čime si pomažemo pri odabiru hrane? Koje osjete koriste životinje u potrazi za hranom? Pogledaj videozapis o supernjuškalima.

Supernjuškala

Tko se čime hrani?

Jedni bez drugih ne možemo

Sva živa bića međusobno su ovisna jedna o drugima. Ljudi svojim ponašanjem i djelima mogu čuvati i spašavati prirodu, ali i ugrožavati je.

Pomozimo pametno

Što prikazuje fotografija? Gdje se mogu vidjeti takvi prijelazi preko prometnica? Kome su namijenjeni?

Organizirajte raspravu u razredu. Navedite argumente za i protiv takvih prijelaza. Donesite zaključak jesu li ovakvi prijelazi korisni za životinje.

Za znatiželjne

Biljke koristimo kao hranu, ali od biljaka je napravljen i velik broj proizvoda koje svakodnevno koristimo. Pogledaj videozapis i saznaj što se proizvodi od biljaka.

Što se proizvodi od biljaka?

Istraži od čega su napravljene stvari kojima smo okruženi u svojim domovima. Unesi u tablicu nazive predmeta biljnog i životinjskog podrijetla. Kojih ima više?

Proizvodi od biljaka i životinja