Zeleni kadar

O zelenome kadru u izvorima

Iz izvješća koje je Hrvatsko-slavonsko oružničko zapovjedništvo uputilo Zemaljskoj vladi saznajemo da je 1917. godine uhapšeno oko 20 000 vojnih bjegunaca:

...U pogledu u zadnje vrijeme vrlo učestalih bjegstva vojničkih osoba primjećujem konačno, da je opaženo, da pučanstvo pobjegle vojnike općenito podpomaže hranom i davanjem , pravodobnim o u potragi nailazećoj i pojavivšoj se oružničkoj obhodnji…

Tko pomaže bjeguncima? Na koje im načine pomažu?

Pročitaj izvor i odgovori na pitanja. Josip Vidmar u djelu Prilozi građi za povijest 1917. – 1918. objavio je dokument u kojemu se jedan vojni bjegunac Đurđevčanin hvalio nekim seljacima u vinogradu:

Ima nas do pet stotina bjegunaca vojnih od Bjelovara do Đurđevca po šumama raštrkanih te da nam je glavna svrha da dodjemo sa seljacima pogotovo u Podravini u doticaj, da ih pobunimo i tako s njima izvedemo ustanak prevrat, jer nam je taj rat svima dozlogrdio, mi vojnici gladujemo, kod kuća naših nam se sve oduzimlje….

I zaista tu i tamo, po vinogradima, u šumama, na konacima, prema Dravi te u šumama napram bjelovarskom kotaru, vidjevaju ljudi, koji na obradbu polja idu, dapače u skupinama po 5 do 10 vojnika, bjegunaca potpuno bojno opremljeni i oboružani, a to da su većinom domaći ljudi iz ovog i bjelovarskog kotara, koji su iz bojnih satnija pobjegli i sada se kao bjegunci po šumama i bregovima zadržavaju.

Jedan od načina izbjegavanja povratka na ratište bio je putem liječničkih ispričnica, drugi način bio je nepovrat s dopusta, a bilo je i slučajeva samoranjavanja. Dezertiralo se sa same fronte ili iz njezine pozadine. Mnogi su dezerteri sa sobom ponijeli puške te su pljačkali civilno stanovništvo, napadali državne službenike i tako iskazivali svoj bunt protiv vlasti i Monarhije.

Procjeni težinu opasnosti od zelenoga kadra na temelju pisanja povjesničara Josipa Horvata: 

U ljetu 1918. “zeleni kadar” predstavlja već impozantnu vojsku koja raspolaže mašinskim puškama, pa čak i topovima; kada car Karlo Posljednji u svibnju polazio na službeni put u Sofiju i Carigrad, državna će vlast morati posebno osigurati željezničku prugu kroz Srijem, bojeći se napada “zelenokaderaša” na carski vlak. Svim se sredstvima vodi rat protiv rata, snaga vlasti svakim je danom sve nemoćnija.

U nemirima i neredima zadnjih mjeseci 1918. g. bilo je pojedinaca koji su željeli izvršiti socijalnu revoluciju. Oni su smatrali da su seljaci tijekom rata pokradeni (oduzimala im se hrana i stoka za vojsku, rušile cijene njihovih proizvoda itd.) te da su zahtijevali agrarnu reformu. Velik broj seljaka i pripadnika zelenoga kadra tad je pošao u pljačku bez ikakvih motiva, a s druge strane, bilo je i onih kojima je pljačka bila jedini motiv. Kad se sve te činjenice uzmu u obzir, možemo doći do zaključka da je zeleni kadar bio odgovor hrvatskoga društva na stanje u državi, ali i u Europi.

Slom zelenoga kadra

Vojne vlasti su u studenome 1918. g. procjenjivale da je neposlušnika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i Slavoniji oko 45 000. Narodno vijeće Države SHS stanje je pokušalo smiriti raznim odredbama i osnivanjem Narodne straže. Situacija se smirila i poboljšala dolaskom Antantine i srpske vojske te uspostavom Kraljevine SHS. Nesigurnost koju su Državi SHS uzrokovali pripadnici zelenoga kadra uveliko su pogodovali njezinomu slomu i bržemu ujedinjenju s Kraljevinom Srbijom.

Država SHS bezuspješno je preko svojih glasila apelirala na smirivanje stanja u zemlji i na zaustavljanje pljačkaša. Tako je u Vjesniku virovitičke županije, br. 21, 1. studenoga 1918. g. objavljeno: Ne znaju ti bjegunci, pokvarena srca i duše, da time uništavaju dobro cijelog svog naroda, dobro i sreću domovine svoje! Ne znaju ti jadnici, da je vlast dana od Boga i da se zakonitim domaćim vlastima svi pokoravati moramo!

Pojedinih grupacija zelenoga kadra bilo sve do početka 20. godina 20. st. Tako je od 1920. do 1923. g. banda pod vodstvom Jove Stanisavljevića-Čaruge (1897. – 1925.) haračila Slavonijom. Zbog njezinih mnogobrojnih razbojstva bilo je čak proglašeno izvanredno stanje. Čaruga je 1923. g. uhvaćen i osuđen na smrt. U narodu je ostalo sjećanje na Čarugu kao svojevrsnom Robinu Hoodu.

Pročitaj novelu Ivana Kušana, pogledaj film (Čaruga) ili istraži podatke na internetu koji opisuju događaje iz života Čaruge.