Pisano dijeljenje troznamenkastoga
broja jednoznamenkastim
(I dijeljenje se može zapisati!)

Pisano dijeljenje troznamenkastoga broja jednoznamenkastim (I dijeljenje se može zapisati!)

Pisano dijeljenje troznamenkastoga broja jednoznamenkastim (1)

Najsporija je životinja na svijetu ljenjivac. Kreće se oko 150 cm u 1 minuti.

Ne može uspravno stajati i vuče se po tlu s pomoću kandži.

Spava 18 sati dnevno. 

Provede više od 7 dana viseći naglavačke s istoga stabla. Hrani se lišćem koje nalazi u svojemu staništu.

Vježbaj.

Točno ili netočno.

Matematika u stvarnome životu