Pisano dijeljenje troznamenkastoga broja
jednoznamenkastim (2)
(Mogu li se svi brojevi podijeliti?)

Pisano dijeljenje troznamenkastoga broja jednoznamenkastim (2) (Mogu li se svi brojevi podijeliti?)

Pisano dijeljenje troznamenkastoga broja jednoznamenkastim (2)

Već znaš postupak pisanoga dijeljenja. 

Sada možeš dijeliti bilo koji troznamenkasti broj jednoznamenkastim.

Troznamenkasti brojevi nisu uvijek djeljivi jednoznamenkastim brojem. Ako nam pri dijeljenju ostane ostatak, znači da broj nije djeljiv zadanim brojem. 

Od znamenaka 3, 0 i 4 sastavi najveći i najmanji troznamenkasti broj i podijeli ih brojem 5. Koji je od njih djeljiv brojem 5?

Vježbaj.

Izračunaj nepoznati broj.