Sferna zrcala

Sferna zrcala

Konkavno i konveksno zrcalo

Sferna zrcala dio su sferne plohe kojoj je jedna strana glatka i uglačana pa reflektira svjetlost. Mogu biti udubljena (konkavna) i ispupčena (konveksna).

Sferno zrcalo ima središte zakrivljenosti koje označavamo velikim slovom C. Sferno zrcalo ima najudubljeniju ili najispučeniju točku koju označavamo velikim slovom T i zovemo je tjeme. Pravac koji prolazi tjemenom T i središtem zakrivljenosti C nazivamo optička os. Duljina između točke T i C je polumjer zamišljene sfere r.

Što će se dogoditi sa zrakama svjetlosti kada upadnu na konkavno zrcalo?

Kada na konkavno zrcalo upada svjetlosni snop koji je paralelan s optičkom osi zrake svjetlosti će se odbiti i to tako da se odbijene zrake sijeku u jednoj točki.

Točka u kojoj se sijeku odbijene zrake naziva se
žarište ili fokus i označavamo ga slovom F.

Udaljenost točke F od tjemena T naziva se žarišna duljina.

 

f = r/2

Kako nastaje slika u konkavnom zrcalu?

Kako nastaje slika u konveksnom zrcalu?

Kakve slike mogu nastati odbijanjem na konveksnom zrcalu?

Kada na konveksno zrcalo upada svjetlosni snop koji je paralelan s optičkom osi zrake svjetlosti će se odbiti i širiti tako kao da su nastale u točki iza zrcala (fokusu).

Provjeri znanje