Život na Zemlji

Priprema mikroskopskog preparata

Promotri kako su biomi raspoređeni na Zemlji.

Biomi

Život na Zemlji

Što je život?

Usporedi humanoidne robote i čovjeka te obrazloži možemo li robote smatrati živim bićima.
Koje su osobine živih bića?

Opća obilježja živih bića

Nismo oduvijek znali o živim bićima što znamo danas

Promotri koje su sve poznate hipoteze o nastanku života. Navedi koje su to hipoteze.
Na kakve su prepreke nailazili nekadašnji znanstvenici?

Njegovo veličanstvo - mikroskop!

Pojam o zajedničkim obilježjima živih bića mijenjao se razvitkom znanosti. Budući da je veliku ulogu u tome imao mikroskop, upoznaj ga malo bolje.

Pogledaj animaciju i upoznaj se s radom mikroskopa.

Napomena autora: Ukupno je povećanje prikazano na objektivu zbog preglednosti animacije. Kako bi pravilno učio, odgovori na pitanja i riješi zadatke.

 1. Istraži što je ukupno povećanje mikroskopa i kako se računa.
 2. Koje je povećanje okulara mikroskopa najčešće u upotrebi u tvojoj školi? 
 3. Ako su povećanja prikazanih objektiva redom 4x, 10x i 40x, koliko je povećanje okulara za mikroskop prikazan u animaciji?   

Priprema mikroskopskog preparata

Pogledaj na priloženom videu kako se priprema mikroskopski preparat. Odgovori na pitanja:

 1. Od kojih se dijelova sastoji mikroskopski preparat?
 2. Zašto je važno da je uzorak koji promatramo tanak?
 3. Koji nam je pomoćni materijal i pribor potreban za uspješnu izradu mikroskopskog preparata?

Usporedba svjetlosnog i elektronskog mikroskopa

U tablici je prikazana usporedba svjetlosnog i elektronskog mikroskopa. Što misliš, koji je glavni razlog zašto škole nemaju elektronski mikroskop?

   svjetlosni mikroskop  elektronski mikroskop
 maksimalno povećanje oko 1000 x oko 100 000 x
 moć razlučivanja  200 nm 0,2 nm
 promatranje živih stanica da ne
 stvaranje slike svjetlost koja prolazi kroz staklene leće elektroni koje usmjeravaju magneti
 cijena oko 1500 kuna više od 600.000 kuna

Tipovi elektronskih mikroskopa

Danas su najčešće korištene dvije metode stvaranja slike elektronskim mikroskopom. TEM (transmisijski elektronski mikroskop) razvijen je prvi i njime dobivamo slike tankih prereza preparata koji nam daju uvid u unutrašnju građu uzorka. SEM (skenirajući elektronski mikroskop) skenira površinu preparata koji mogu biti različitih debljina. Njime dobivamo vrlo atraktivne trodimenzionalne slike, no one ne prikazuju unutarnju građu uzorka i često su manjeg povećanja od slika dobivenih TEM-om.

Riješi zadatak.

Organizacijske razine živoga svijeta

Prisjeti se što si naučio o organizacijskim razinama pa odgovori:

 1. Što je tkivo?
 2. Što čine svi organski sustavi jedinke?
 3. U kakvim odnosima mogu biti različite populacije koje žive na istom staništu?

 

Pogledaj priloženi video i odgovori na pitanja.

 1. Što je biom?
 2. Koje su prilagodbe razvili organizmi kako bi preživjeli u pustinji?
 3. Što je ekosustav?
 4. Koje su pustinje navedene u ovom videu? Pronađi ih na karti svijeta.

Biomi

Riješi zadatak kako bi provjerio koliko si usvojio ovaj dio gradiva.

Biologija - znanost koja proučava život

grana biologije  predmet proučavanja
Mikrobiologija mikroorganizmi 
Zoologija životinje 
Botanika biljke 
Molekularna biologija  makromolekule i njihovo međudjelovanje unutar stanice 
Stanična biologija građa i uloge stanice
Histologija mikroskopska građa tkiva biljnog ili životinjskog organizma 
Anatomija vanjska i unutrašnja građa živih bića
Fiziologija životni procesi u organizmu
Genetika zakonitosti nasljeđivanja
Evolucija razvoj života na Zemlji 
Ekologija odnosi između živih bića i međudjelovanje živih bića i njihovog okoliša 
Biospeleologija podzemna staništa i organizmi prilagođeni životu u špiljama

Sve su grane biologije međusobno povezane, a znanstvenici unutar pojedine grane mogu biti specijalizirani za još uže područje. Primjerice, unutar zoologije postoji ornitologija (proučava ptice), entomologija (proučava kukce), ihtiologija (proučava ribe), herpetologija (proučava vodozemce i gmazove) i druge. Na isti način anatomiju možemo dijeliti na anatomiju čovjeka, anatomiju bilja, anatomiju rakova i druge.

Za kraj...

Istraži na pouzdanim mrežnim stranicama o Pasteurovom pokusu kojim je dokazao da živo nastaje iz živoga.
Izradi prezentaciju i predstavi pokus u razredu.

Pogledaj film o dobrobitima znanosti.
Kakvi se izazovi javljaju tijekom unaprjeđenja znanosti?

Za domaću zadaću...

Prouči kako je tekla povijest istraživanja molekule DNA.

Koji je značaj imala Rosalind Franklin? Zašto je važna suradnja znanstvenika različitih područja istraživanja?

Razmisli. Što je tadašnjim znanstvenicima otežavalo brži napredak u istraživanjima?

Pripremi kratko izlaganje i raspravi o tome s kolegama iz razreda.