Biološka raznolikost

Biološka raznolikost

Uvod

Zemlja. Neiscrpan izvor materijala koji znanstvenici proučavaju stotinama godina. Zahvaljujući raznolikosti staništa i različitim klimatskim uvjetima nalaze mnoštvo različitih živih bića. Iako je biološka raznolikost na Zemlji velika, postoje staništa gdje je situacija posve suprotna. Pogledaj!

Usporedi bioraznolikost polja tulipana s Antarktikom. U nekom od predloženih digitalnih alata izradi prikaz životnih uvjeta na staništima po izboru.

Biološka raznolikost

Klasifikacija i nazivlje živoga svijeta

Postoje situacije kada ni vrsni biolozi ne mogu sa sigurnošću odrediti točnu vrstu nekog organizma. Narodni nazivi za lava, tigra i konja ujedno su i nazivi vrsta. No, naziv za hobotnicu, jelena i hrast naziv je za sistematsku kategoriju iznad vrste. Ukoliko nam je poznat rod, ali ne i vrsta organizma, tada ćemo umjesto riječi koja opisuje vrstu, upisivati samo kraticu – sp. (lat. species – vrsta) koju ne pišemo kosim slovima. Primjerice, Quercus sp. naziv je koji može označivati sve vrste hrasta.

Ako u istom tekstu navodimo latinsko ime neke vrste više puta, tada je puno latinsko ime potrebno pisati samo jednom, na mjestu gdje se prvi puta spominje. Svaki sljedeći put kad je navodimo, možemo skratiti ime roda. Pisat ćemo prvo slovo spomenutog roda prema sljedećem primjeru (Panthera leo L. → P. leo L.). Neke su pak vrste toliko prepoznatljive u svijetu biologije da se često koristi samo kratica roda, kao za vrstu dinosaura T. rex (Tyrannosaurus rex) ili bakterije E. coli (Escherichia coli).

Organizacija živoga svijeta

Zbog stalnog napretka znanosti sustav biološke klasifikacije podložan je promjeni. Raspravite u razredu o tome.

Pogledaj film Carstva.

Odgovori na pitanja:

  1. Koja su carstva nabrojena u filmu?
  2. Koji su organizmi smješteni u prokariote? Koje su im osobine?
  3. Kojem carstvu pripadaju alge?

Na priloženom interaktivnom elementu možeš proučiti rodoslovno stablo živog svijeta. Koji je zajednički predak svih živih bića?

Kako odrediti pripadnost jedinke određenoj vrsti?

Na svijetu je mnoštvo živih bića. Kad kreneš sutra u školu, pokušaj prebrojiti različite vrste živih bića koje vidiš putem. Je li bilo lako imenovati svaku vrstu? S problemom imenovanja živih bića susreću se znanstvenici već stoljećima. Zato su razvili posebne ključeve po kojima imenuju različita živa bića.

Pogledaj film kako bi ti bilo jasnije. Odgovori na pitanja:

  1. Što sadrže dihotomski ključevi?
  2. Možemo li koristiti isti dihotomski ključ kako bismo odredili predstavnika kralježnjaka i predstavnika beskralježnjaka?

Odlično, zar ne? U galeriji slika ćeš pronaći neke od živih bića s kojima si se, barem na slici, susreo i ranije. Vježbaj malo svrstavanje u kategorije pa izdvoji predstavnike ptica, zatim kukaca, sisavaca, biljaka i plošnjaka. Zapiši preostale predstavnike i pokušaj saznati više o njima.

Za kraj...

Gledajući film Pridošlica u zoološkom vrtu nakratko zaigraj ulogu znanstvenika koji pomaže odgonetnuti o kojoj se vrsti radi. Odgovori na pitanja:

  1. Koja je pitanja važno postaviti kako bismo otkrili kojoj vrsti pripada neki organizam?
  2. Kojoj vrsti pripada naša pridošlica?

Za domaću zadaću...

Pogledaj priloženi film kako bi se prisjetio zašto sistematiziramo organizme. Odgovori na pitanje:

1. Tko je otac binarne nomenklature?

Izradi tablicu u koju ćeš ispisati osnovne sistematske kategorije na primjeru vrste orangutan.

Zašto sistematiziramo organizme?