Promotri priložene fotografije. Koja prikazuje ekosustav?

Iako je prosječna primarna proizvodnja u oceanima mnogo manja od primjerice tropskih kišnih šuma, gotovo pola primarne proizvodnje na Zemlji događa se upravo u njima. Razmisli kako je moguće da se gotovo polovica organske tvari na Zemlji proizvodi upravo u oceanima.

Odgovori na pitanja:

 1. Koje organizme nazivamo potrošačima prvog reda?
 2. Koja je uloga razlagača?
 3. Čime se hrane strvinari?

Velika bijela psina i morski lav

Odgovori na pitanja:

 1. Odakle potječe energija koja protječe hranidbenim lancima?
 2. Na koje načine dolazi do gubitka energije u hranidbenom lancu?

Morska vidra

Odgovori na pitanja:

 1. Zašto je morska vidra ključna vrsta?
 2. Koje posljedice na ekosustav ima nestanak ključne vrste?

Raspravite u razredu o odgovorima.

Prehrambeni odnosi organizama u ekosustavu

Uvod

Promotri priložene fotografije. Koja prikazuje ekosustav?

Primarna proizvodnja

Pogledaj priloženi interaktivni element i odgovori: Što je ekosustav?

Proizvođači su temelj svakog hranidbenog lanca. Podsjeti se hranidbenih odnosa u hranidbenom lancu. Prisjeti se: Što su fotoautotrofi, a što kemoautotrofi?

Primarnu proizvodnju znanstvenici mjere godišnjom masom ugljika utrošenog za fotosintezu po kvadratnome metru u gramima (g C/m2). Što je veća masa utrošenog ugljika, veća je i količina pohranjene energije u organskim spojevima proizvođača. Promotri sljedeće vrste ekosustava i usporedi njihovu primarnu proizvodnju:

Iako je prosječna primarna proizvodnja u oceanima mnogo manja od primjerice tropskih kišnih šuma, gotovo pola primarne proizvodnje na Zemlji događa se upravo u njima. Razmisli kako je moguće da se gotovo polovica organske tvari na Zemlji proizvodu upravo u oceanima.

Hranidbeni lanac i hranidbena mreža

Podsjeti se što je hranidbeni lanac tako što ćeš pogledati priloženi film. Odgovori na pitanja:

 1. Koje organizme nazivamo potrošačima prvog reda?
 2. Koja je uloga razlagača?
 3. Čime se hrane strvinari?

Prouči priloženi interaktivni element i opiši što je to hranidbena mreža. 

Protjecanje energije

Energija u ekosustav ulazi preko primarnih proizvođača, većinom fotoautotrofnih organizama, i putem hranidbenog lanca protječe iz organizma u organizam. Pogledaj priloženi video kako bi ponovio put kojim energija protječe kroz hranidbeni lanac. Odgovori na pitanja:

 1. Odakle potječe energija koja protječe hranidbenim lancima?
 2. Na koje načine dolazi do gubitka energije u hranidbenom lancu?

Velika bijela psina i morski lav

Ne izgledaju sve hranidbene piramide jednako. U većini slučajeva je biomasa proizvođača veća od biomase potrošača, no nekad će omjer biomasa biti drugačiji. Pogledaj prikaz hranidbenih piramida jednog kopnenog i jednog vodenog ekosustava i razmisli kako je moguće da biomasa proizvođača u nekom ekosustavu bude manja od biomase potrošača prvog reda.

Za kraj...

Pogledaj priloženi video i saznaj više o ključnoj vrsti. Odgovori na pitanja:

 1. Zašto je morska vidra ključna vrsta?
 2. Koje posljedice na ekosustav ima nestanak ključne vrste?

Raspravite u razredu o odgovorima.

Morska vidra

Za domaću zadaću...