Proces održavanja uravnoteženog stanja u prirodi zovemo homeostaza. Mogući su brojni uzroci takvog gubitka homeostaze, najčešće su to prirodne katastrofe poput požara, poplava ili erupcija vulkana koje u kratkom roku mogu uništiti velik dio staništa. Dugoročni uzroci su većinom klimatske promjene poput promjene temperature ili količine padalina, ali oni mogu biti uzrokovani i ljudskim djelatnostima koje često rezultiraju onečišćenjem okoliša, globalnim zatopljenjem ili istrebljenjem pojedinih vrsta.

Eutrofikacija je primjer promjena u ekosustavu uzrokovanih prevelikom količinom dostupnih mineralnih tvari. Uzrokovana je povećanom količinom fosfatnih ili nitratnih spojeva u vodenom staništu, najčešće u jezerima, močvarama i morskim uvalama. 

Ovakvo pretjerano razmnožavanje fitoplanktona se naziva cvjetanje.

Ekološka osvještenost

Odgovori na pitanja:

  1. Koja je važnost pčela za život čovjeka?
  2. Kakav utjecaj imaju pesticidi na život pčela?
  3. Što znači da su živa bića međuovisna?
  4. Zašto je nužno zaštititi prirodu?

Održivost ekosustava

Uvod

Prisjeti se hranidbenih piramida. Kako na ostale organizme djeluje uništenje autotrofnih organizama? Postoje li organizmi na koje to nema nikakav utjecaj?

Ekološke niše

Uravnoteženo stanje ekosustava

Ekosustav je uravnotežen ako su hranidbene mreže u njemu stabilne. Veličina pojedine populacije u hranidbenoj mreži ovisi ponajviše o količini dostupne hrane. Svi su članovi u mreži zato ovisni jedni o drugima i promjena veličine populacije jedne vrste može utjecati na veličinu ostalih. Ipak, neke vrste utječu na stabilnost ekosustava više od drugih i mogu poremetiti uravnoteženo stanje ekosustava.

Proces održavanja uravnoteženog stanja u prirodi zovemo homeostaza. Mogući su brojni uzroci takvog gubitka homeostaze, najčešće su to prirodne katastrofe poput požara, poplava ili erupcija vulkana koje u kratkom roku mogu uništiti velik dio staništa. Dugoročni uzroci su većinom klimatske promjene poput promjene temperature ili količine padalina, ali oni mogu biti uzrokovani i ljudskim djelatnostima koje često rezultiraju onečišćenjem okoliša, globalnim zatopljenjem ili istrebljenjem pojedinih vrsta.

Promjene u ekosustavu

Eutrofikacija je primjer promjena u ekosustavu uzrokovanih prevelikom količinom dostupnih mineralnih tvari. Uzrokovana je povećanom količinom fosfatnih ili nitratnih spojeva u vodenom staništu, najčešće u jezerima, močvarama i morskim uvalama. Povećana količina ovih nutrijenata je pogodna za razvoj i razmnožavanje planktonskih algi i cijanobakterija koje u kratkom vremenu prekriju površinu vode i onemogućuju fotosintezu zaklonjenih algi koje žive pri dnu. Ovakvo pretjerano razmnožavanje fitoplanktona se naziva cvjetanje.

Za kraj...

Za domaću zadaću...

Pogledaj priloženi video i odgovori na pitanja:

  1. Koja je važnost pčela za život čovjeka?
  2. Kakav utjecaj imaju pesticidi na život pčela?
  3. Što znači da su živa bića međuovisna?
  4. Zašto je nužno zaštititi prirodu?

Ekološka osvještenost