Predikat i subjekt

Na veći papir napiši popis osoba koje obavljaju neko zanimanje (npr. kuhar, pekar). Svakomu zanimanju dodaj ilustraciju koja će prikazivati posao/radnju koju ta osoba obavlja. Na temelju primjera objasni što je subjekt, a što je predikat i u kakvome su međusobnom odnosu.

  • Napiši tijek radnje animiranoga filma, prepričaj ga i zapiši svoj sažetak.
  • U sažetku upotrijebi najmanje pet imenskih i deset glagolskih predikata
  • Daj svoj tekst jednomu učeniku u razredu koji će označiti plavom bojom imenske, a crvenom bojom glagolske predikate.

Predikat i
subjekt

Na veći papir napiši popis osoba koje obavljaju neko zanimanje (npr. kuhar, pekar). Svakomu zanimanju dodaj ilustraciju koja će prikazivati posao/radnju koju ta osoba obavlja. Na temelju primjera objasni što je subjekt, a što je predikat i u kakvome su međusobnom odnosu.

Predikat

Pogledaj kratki animirani film, a zatim riješi zadatak.

  • Napiši tijek radnje animiranoga filma, prepričaj ga i zapiši svoj sažetak.

  • U sažetku upotrijebi najmanje pet imenskih i deset glagolskih predikata

  • Daj svoj tekst jednomu učeniku u razredu koji će označiti plavom bojom imenske, a crvenom bojom glagolske predikate.

Subjekt

Osmisli pet rečenica u kojima ćeš upotrijebiti riječi za osobe i stvari koje si zapazio/zapazila u panorami. Pročitaj ih u razrednome odjelu i zamoli druge učenike da odrede tko ili što je subjekt u tvojim rečenicama.

Riješi kviz i provjeri svoje znanje o subjektu i predikatu.

Dodatak za uvježbavanje

Neka ti priloženi nastavni listić pomogne u dodatnome uvježbavanju subjekta i predikata.

Subjekt i predikat