Objekt

  • Zapiši sažetak radnje filma.
  • U sažetku označi subjekte i predikate.
  • Odredi objekte u rečenicama i imenuj vrstu objekta.

Objekt

Ponovi razliku između izravnoga i neizravnoga objekta.

Napiši tri rečenice kojima ćeš opisati fotografiju i upotrijebi najmanje dva izravna i dva neizravna objekta. Objekte označi crvenom bojicom.

Pogledaj kratak film Oscara Winnera o ljubavi i prolaznosti vremena pa riješi zadatke.

  • Zapiši sažetak radnje filma.

  • U sažetku označi subjekte i predikate.

  • Odredi objekte u rečenicama i imenuj vrstu objekta.

S pomoću kviza znanja provjeri naučeno o objektu.

Više zadataka o objektu pronađi u priloženome listiću.

Objekt