Glazbeni krug 7

digitalni obrazovni sadržaj za sedmi razred osnovne škole za predmet Glazbena kultura
 • Ružica Ambruš Kiš
 • Jana Bosanac
 • Kristina Lučić Andrijanić
 • Ana Janković
 • Nikolina Matoš
 • Tomislav Seletković
 • Zrinka Šimunović
 • Romana Borš Mačak
 • Marko Fabris
 • Tomislav Tuškan
 1. Glazbene sastavnice

  Bez obzira poznaješ li glazbeno pismo, jezik i govor, u potpunosti možeš uživati u ljepoti i vrijednosti glazbe uočavanjem glazbeno-izražajnih sastavnica. Široka lepeza emocija i raspoloženja koje kod tebe pobuđuje, glazba to čini uz pomoć ritma, tempa, metra, dinamike, melodije, harmonije, glazbenog sloga ili neke druge glazbene sastavnice bitne za njen specifičan izričaj.

  U ovome ćeš modulu prepoznati značaj i jedinstvenost pojedine glazbeno-izražajne sastavnice u određenoj skladbi. Pratit ćeš razvoj melodije, ritma ili harmonije kroz glazbeno-stilska razdoblja, pojedina podneblja te usporediti kako ju koriste skladatelji određene vrste glazbe: popularne, klasične, tradicijske, filmske i jazz-glazbe.

  Uz pomoć digitalnih obrazovnih sadržaja i alata moći ćeš u multimedijskom okružju prepoznavati i stvarati ritamske i melodijske cjeline te uređivati i obraditi prema vlastitom glazbenom ukusu glazbene predloške.

 2. Glazba u prostoru

  Tradicijska kulturna baština određuje nas prostorno i vremenski. Ovisno o tome gdje živiš, baštinik si tradicije prostora koja se razvijala u zavičaju koji te određuje, kao i vremena u kojem živiš. Stoga ono što nas određuje dijelom je razvojnog identiteta većeg i značajnijeg od nas samih. Svaki narod doprinosi bogatstvu našega planeta prenoseći svoju tradicijsku kulturu novim naraštajima.

  U petome i šestome razredu upoznali ste hrvatsku glazbenu baštinu: tradicijske pjesme, plesove, glazbala različitih pokrajina Hrvatske, kao i nacionalnih manjina koje su njeno bogatstvo i njen nerazdvojni dio. Prema jezičnoj pripadnosti možemo reći da ste izvodili pjesme i plesove većinom susjednih slavenskih, a manjim dijelom romanskih, germanskih, ugaro-finskih i indoeuropskih naroda.

  U ovome ćeš modulu upoznati tradicijsku kulturnu baštinu većine naroda Europe u svoj njenoj raznolikosti i ljepoti.

 3. Jednostavačne skladbe

  Pjesma, solopjesma, kancona, šansona i Song omiljene su u svim stilovima i vrstama te žanrovima glazbe i naš suputnik u svakodnevnom životu. 

  Melodijske linije pjesama pjevamo solistički ili u zboru, u duetu ili kvartetu dijeleći radost zajedničkog muziciranja. U ovome ćeš poglavlju upoznati i pjesme bez riječi, kratke instrumentalne forme - glazbene minijature. 

  Upoznat ćeš i pjesme koje izvodi cijeli simfonijski orkestar - simfonijske pjesme. Programske su to skladbe u kojima su isključivo glazbenim jezikom opjevani epovi, mitovi, povijesne događaji i ličnosti.

 4. Višestavačne skladbe

  U ovome ćeš poglavlju otkriti kako je razvoj glazbala kroz četiri glazbeno-stilska razdoblja uspio iznjedriti sjajne, veličanstvene, višestavačne instrumentalne glazbene vrste: koncert, suitu, simfoniju, sonatu i komorne vrste. 

  Različit karakter, ugođaj i tempo stavaka pružali su skladateljima široku paletu izražajnih sredstava: razigranost u suiti i virtuoznost u koncertu.

  Dramatika prvoga stavka, liričnost i emocionalnost drugoga, plesni karakter trećega i razigranost četvrtoga stavka višestavačnih vrsta u klasicizmu, postali su nepresušno nadahnuće skladateljima razdoblja romantizma, pa sve do sadašnjice.

   

 5. Udaraljke

  Udaraljke su glazbalo koje svatko nosi sa sobom: dovoljno je zapucketaš prstima, pljesneš dlanovima, zaklokoćeš jezikom, potapšeš prsa ili natkoljenice, udariš nogom o pod i zazvuči ritam. Body percussion ili tjeloglazba je jedan od najstarijih i najfascinantnijih izraza emocija.

  Okreneš li se oko sebe i potakneš predmete kojima si okružen da zatitraju, ponovno će nastati glazba. Udaraljke su glazbala koja ovisno o materijalu koje titra – drvo, metal ili koža, imaju raskošnu paletu zvukovnih boja.

  Još od pretpovijesnoga doba udaraljke su poticale na ples, pozivale u borbu, veličale vjerske obrede.

  Udaraljkaši – čarobnjaci ritma, pripadaju najsvestranijim glazbenicima. No, u ovome ćeš poglavlju uz brojnu obitelj ritamskih udaraljki, upoznati i melodijske udaraljke koje imaju važnu ulogu u svima vrstama glazbe.