Islamska glazba

Što misliš koje države svijeta njeguju islamsku glazbu? Nabroji nekoliko država u kojima je većinsko stanovništvo islamske vjere.

To su svakako države Bliskog Istoka, sjeverne Afrike i roga Afrike (Eritreja, Etiopija, Somalija, Džibuti), centralne i južne Azije te Iran. Iako neke druge države imaju islamsko stanovništvo nisu prihvatile utjecaj islamske glazbe te i dalje njeguju svoju autohtonu glazbu (npr. Indonezija).

Tonski rod islamske glazbe potpuno je drugačiji od, našem uhu poznatog, zapadno-europskog. Upravo je to izrazito važna karakteristika islamske glazbe i zvučno vrlo prepoznatljiva.

Za znatiželjne

Islamska glazba kao tonsku i melodijsku osnovu koristi sustav zvan maqam. To je skup melodijskih obrazaca, ljestvica i ritmičkih formula unutar kojih svirač slobodno improvizira. Maqamati (množina od riječi maqam) su povezani s osjećajima, moralnim vrijednostima i/ili kozmičkim odnosima.

Saznaj više o maqamatima.

Pogledaj videozapis i odredi glazbeni slog. Je li polifon, homofon ili monofon? Tko su izvođači?

Islamska glazbe je monofona odnosno svi izvođači izvode istu melodijsku liniju u isto vrijeme, eventualno u razmaku oktave ukoliko se radi o glazbalima ili pjevačima različitog melodijskog raspona. Melodiji se povremeno dodaju ukrasni tonovi a pojam harmonije uopće ne postoji. Ono što još obogaćuje melodijsku liniju su mikrointervali odnosno razmaci između tonova manji od polutona kojeg poznaje zapadno-europska glazba.

Glazbala

Najveći broj glazbala islamskog svijeta pripada skupini žičanih glazbala. Pogledaj sljedeće videozapise i istraži najraširenija žičana glazbala islamske kulture.

Puhača glazbala zastupljena su u manjoj mjeri i uglavnom se radi o vrstama flauti ili oboa od kojih je najpoznatija ney. Pogledaj sljedeći videozapis i opiši način sviranja i izgled ovog glazbala.

Pogledaj fotografije i videozapise te istraži još neka puhaća glazbala islamskog svijeta.

Duduk je armenijsko glazbalo s dvostrukim jezičcem izrađeno od drveta breskve. Tradicijski se svira u paru, jedan dvirač svira melodiju dok drugi bordunski ton.

Zurna je puhače glazbalo središnje Euroazije, zapadne Azije i dijelova sjeverne Afrike. Obično se svira uz pratnju davul bubnja.

Tulum je vrsta gajdi iz pokrajine Laz u Turskoj. Prebiraljka ima dvije cijevi a ime potječe iz turskog jezika i znači „spremnik izrađen od kože“.

Udaraljke su uglavnom pratnja melodijskim glazbalima iako pojedina mogu imati izraženu solističku ulogu. Neka od njih istraži u sljedećim videozapisima i fotografijama.

Davul ili tapan je vrsta velikog bubnja s dvije membrane po kojima se svira palicama. Postoji mnogo regionalnih inačica ovog glazbala kao i imena za njega.

Kebero je vrsta bubnja s dvije membrane po kojima se svira rukama. Rasprostranjen je diljem Eritreje, Sudana i Etiopije.

Daf je veliki perzijski i arapski bubanj koji se vrlo često koristi u popularnoj i klasičnoj glazbi. Obično svira pratnju pjevačima i sviračima tanbura, violine, ouda, saza ili nekih drugih glazbala.

Vokalna glazba

Islamski svijet poznat je po svojim specifičnim vokalnim stilovima. Poslušaj primjer i opiši način pjevanja. 

Vokalne melodije islamskog svijeta duge su i pjevne, pune ukrasa na dugim tonovima.

Plesovi

Plesnu tradiciju islamskih zemalja uglavnom čine solistički i grupni plesovi dok se u paru skoro uopće ne pleše. Svakako je najpoznatiji trbušni ples ili često nazivan arapski ples koji naglašava kružne pokrete torza. U arapskim državama gdje je ovaj ples popularan djeca ga uče plesati od vrlo rane dobi. I muškarci i žene mogu ga plesati.

Inačica trbušnog plesa iz Egipta, shamadan, specifična je i vrlo atraktivna. Pogledaj videozapis i opiši zbog čega privlači pozornost publike.

Također atraktivan ples arapskog poluotoka je khaleegy. Pogledaj videozapis i istraži njegove karakteristike.

Postoje i drugačije vrste plesova, obredni plesovi za razne prigode. Pogledaj sljedeće videozapise i upoznaj ih.

Svakako najpoznatiji obredni ples plešu derviši. Oni su pripadnici Sufi islamskog reda koji također plešu svoj obredni kružni ples. Više o plesu derviša saznaj u sljedećim videozapisima.