Medijska poruka

O medijskoj pismenosti

Doznao/doznala si što je potrebno da bi osoba bila medijski pismena i što taj pojam podrazumijeva. Istraži brojne zanimljivosti o medijskoj pismenosti na mrežnoj stranici https://www.medijskapismenost.hr/
Izaberi jednu temu koju si istražio/istražila pa ju predstavi razrednomu odjelu. Raspravite o svojim iskustvima. 

Mediji i ja

Pronađi zadane pojmove o medijskoj pismenosti u osmosmjerci. 

Ako ne znaš značenje svih riječi, pronađi objašnjenje na mrežnoj stranici https://www.medijskapismenost.hr/pojmovnik/.

S pomoću zadanih pojmova u osmosmjerci napiši kratak tekst o tome što je za tebe medijska pismenost i kako si ju razumio/razumjela.

Reklame, reklame

Pregledaj ponuđeni izbor proizvoda. Izaberi jedan proizvod i osmisli za njega reklamu u pisanom obliku, ili zvučnom obliku ili u obliku videa. Reklama treba imati:

 • moto ili krilaticu koja poziva korisnike na uporabu ili kupnju proizvoda
 • opisanu namjenu proizvoda (čemu služi)
 • navedena obilježja proizvoda i po čemu se razlikuje od drugih sličnih proizvoda.

Pogledaj sljedeći video.

Utjecaj medija

 

Navedi svoje iskustvo kad su reklame i medijski sadržaj utjecali na tebe i tvoje razmišljanje.

Istina ili laž?

Katkada nam mediji prenose nepotpune, netočne ili čak lažne informacije da bi privukli našu pozornost ili da bismo postali potencijalni korisnici nekoga proizvoda koji se prikriveno oglašava u tekstu koji čitamo.

Da bi se privuklo čitatelje, u naslovima vijesti često se upotrebljavaju izrazi senzacionalno, nevjerojatno, uznemirujuće, ovo želite znati, neviđeno itd.

Pogledaj predloženi video lažnih vijesti.

Što gledatelje može potaknuti da pomisle da je vijest istinita? Navedi primjer kad si doznao/doznala da je neka informacija u medijima netočna ili nepotpuna.

Kako prepoznati lažnu vijest?

 • Ne čitaj samo naslove članaka i vijesti.
 • Doznaj izvor vijesti, tj. tko ju je objavio.
 • Prouči informacije o urednicima portala i novinarima.
 • Provjeri nadnevak i vrijeme objave vijesti.
 • Provjeri tko je autor vijesti.
 • Doznaj o toj vijesti i u drugim izvorima kako bi se uvjerio/uvjerila da je istinita.
 • Provjeri izvor fotografija i navode ljudi koji se spominju u vijesti.
 • Provjeri činjenice koje se spominju u vijesti.
 • Provjeri poveznice koje se pojavljuju uz neku vijest da bi utvrdio/utvrdila njezinu vjerodostojnost.
 • Ne širi i ne dijeli vijest prije nego što provjeriš njezinu istinitost.
Izvor: Kako prepoznati dezinformacije i lažne vijesti. 2018. Agencija za elektroničke medije i Unicef.

Posjeti jedan od brojnih internetskih portala na kojima možeš pronaći mnoštvo vijesti. Istraži kako izvještavaju o pojedinome događaju, kako žele privući čitatelje. Uoči postoje li oglasi koji se javljaju uz neki tekst. Razgovarajte u razrednome odjelu o primjerima koje ste pronašli. Analizirajte povezanost naslova i same vijesti.

Sigurnost na internetu

S obzirom na to da internet ima velik utjecaj na čovjekov život, bitno je znati kako se njime sigurno služiti. Treba biti vrlo oprezan pri korištenju društvenim mrežama i ostalim virtualnim sadržajima.

 • U čemu djeca i odrasli griješe pri korištenju internetom?
 • Kako postupiti u slučaju pojave nasilja na internetu?

Pogledaj video i otkrij kakve opasnosti krije nepažljivo korištenje internetom.

Medijska poruka

O medijskoj pismenosti

Doznao/doznala si što je potrebno da bi osoba bila medijski pismena i što taj pojam podrazumijeva. Istraži brojne zanimljivosti o medijskoj pismenosti na mrežnoj stranici https://www.medijskapismenost.hr/. Izaberi jednu temu koju si istražio/istražila pa ju predstavi razrednomu odjelu. Raspravite o svojim iskustvima. 

Pogledaj predloženi video o dječaku i medijima.

Pronađi zadane pojmove o medijskoj pismenosti u osmosmjerci. 

Ako ne znaš značenje svih riječi, pronađi objašnjenje na mrežnoj stranici https://www.medijskapismenost.hr/pojmovnik/.

S pomoću zadanih pojmova u osmosmjerci napiši kratak tekst o tome što je za tebe medijska pismenost i kako si ju razumio/razumjela.

Reklame, reklame

Pregledaj ponuđeni izbor proizvoda. Izaberi jedan proizvod i osmisli za njega reklamu u pisanom obliku, ili zvučnom obliku ili u obliku videa. Reklama treba imati:

 • moto ili krilaticu koja poziva korisnike na uporabu ili kupnju proizvoda
 • opisanu namjenu proizvoda (čemu služi)
 • navedena obilježja proizvoda i po čemu se razlikuje od drugih sličnih proizvoda.

Svoju reklamu predstavi razrednomu odjelu. Komentirajte učinak reklama na korisnike. Odredite koja je reklama uvjerljiva, a koja nije. Procijenite ima li u nekoj reklami neutemeljenih činjenica i ističu li se osobna mišljenja.

Pogledaj sljedeći video.

Utjecaj medija

 

Navedi svoje iskustvo kad su reklame i medijski sadržaj utjecali na tebe i tvoje razmišljanje.

Istina ili laž?

Katkada nam mediji prenose nepotpune, netočne ili čak lažne informacije da bi privukli našu pozornost ili da bismo postali potencijalni korisnici nekoga proizvoda koji se prikriveno oglašava u tekstu koji čitamo.

Da bi se privuklo čitatelje, u naslovima vijesti često se upotrebljavaju izrazi senzacionalno, nevjerojatno, uznemirujuće, ovo želite znati, neviđeno itd.

Pogledaj predloženi video lažnih vijesti.

Što gledatelje može potaknuti da pomisle da je vijest istinita? Navedi primjer kad si doznao/doznala da je neka informacija u medijima netočna ili nepotpuna.

Kako prepoznati lažnu vijest?

 • Ne čitaj samo naslove članaka i vijesti.
 • Doznaj izvor vijesti, tj. tko ju je objavio.
 • Prouči informacije o urednicima portala i novinarima.
 • Provjeri nadnevak i vrijeme objave vijesti.
 • Provjeri tko je autor vijesti.
 • Doznaj o toj vijesti i u drugim izvorima kako bi se uvjerio/uvjerila da je istinita.
 • Provjeri izvor fotografija i navode ljudi koji se spominju u vijesti.
 • Provjeri činjenice koje se spominju u vijesti.
 • Provjeri poveznice koje se pojavljuju uz neku vijest da bi utvrdio/utvrdila njezinu vjerodostojnost.
 • Ne širi i ne dijeli vijest prije nego što provjeriš njezinu istinitost.
Izvor: Kako prepoznati dezinformacije i lažne vijesti. 2018. Agencija za elektroničke medije i Unicef.

Posjeti jedan od brojnih internetskih portala na kojima možeš pronaći mnoštvo vijesti. Istraži kako izvještavaju o pojedinome događaju, kako žele privući čitatelje. Uoči postoje li oglasi koji se javljaju uz neki tekst. Razgovarajte u razrednome odjelu o primjerima koje ste pronašli. Analizirajte povezanost naslova i same vijesti.

Sigurnost na internetu

S obzirom na to da internet ima velik utjecaj na čovjekov život, bitno je znati kako se njime sigurno služiti. Treba biti vrlo oprezan pri korištenju društvenim mrežama i ostalim virtualnim sadržajima.

Pogledaj video i otkrij kakve opasnosti krije nepažljivo korištenje internetom.

 • U čemu djeca i odrasli griješe pri korištenju internetom?
 • Kako postupiti u slučaju pojave nasilja na internetu?