Neki mjerni instrumenti za mjerenje duljine, volumena, mase, temperature, tlaka, brzine i drugih veličina imaju skale na kojima se očitavaju vrijednosti tih veličina. Te skale mogu biti u obliku brojevnoga pravca.

U nastavku ćemo opisati na koji način decimalne brojeve prikazujemo na brojevnome pravcu.

Decimalni brojevi na pravcu

Za prikazivanje desetinki na brojevnome pravcu 1 cijelo moramo podijeliti na 10 jednakih dijelova.
Za prikazivanje stotinki na brojevnome pravcu 1 cijelo moramo podijeliti na 100 jednakih dijelova, a 1 desetinku moramo podijeliti na 10 jednakih dijelova. Zato je potrebno prikladno odabrati udaljenost između točaka kojima ćemo pridružiti brojeve 0 i 1.

Na brojevnome pravcu označimo točke pridružene brojevima 0.1, 0.01, 0.47 i 0.86.

Za prikazivanje stotinki na brojevnome pravcu 1 cijelo moramo podijeliti na 100 jednakih dijelova. Zato je potrebno prikladno odabrati udaljenost između točaka kojima ćemo pridružiti brojeve 0 i 1.

Procijeni kojem je broju na brojevnome pravcu pridružena točka A. Nakon što upišeš odgovor, dobit ćeš povratnu informaciju je li upisani broj veći ili manji od točnoga broja.

U što manje pokušaja pogodi o kojem se broju radi. Sretno!

Decimalni brojevi na brojevnome pravcu

Uvod

Neki mjerni instrumenti za mjerenje duljine, volumena, mase, temperature, tlaka, brzine i drugih veličina imaju skale na kojima se očitavaju vrijednosti tih veličina. Te skale mogu biti u obliku brojevnoga pravca.

U nastavku ćemo opisati na koji način decimalne brojeve prikazujemo na brojevnome pravcu.

Prouči

Decimalni brojevi na pravcu

Za prikazivanje desetinki na brojevnome pravcu 1 cijelo moramo podijeliti na 10 jednakih dijelova.
Za prikazivanje stotinki na brojevnome pravcu 1 cijelo moramo podijeliti na 100 jednakih dijelova, a 1 desetinku moramo podijeliti na 10 jednakih dijelova. Zato je potrebno prikladno odabrati udaljenost između točaka kojima ćemo pridružiti brojeve 0 i 1.

Nauči

Stotinke na brojevnome pravcu

 

Na brojevnome pravcu označimo točke pridružene brojevima 0.1, 0.01, 0.47 i 0.86.

Za prikazivanje stotinki na brojevnome pravcu 1 cijelo moramo podijeliti na 100 jednakih dijelova. Zato je potrebno prikladno odabrati udaljenost između točaka kojima ćemo pridružiti brojeve 0 i 1.

Zadatak 1.

Zadatak 2.

Zadatak 3.

Procijeni kojem je broju na brojevnome pravcu pridružena točka A. Nakon što upišeš odgovor, dobit ćeš povratnu informaciju je li upisani broj veći ili manji od točnoga broja.

U što manje pokušaja pogodi o kojem se broju radi. Sretno!