Ponekad je decimalne brojeve koji imaju više decimala potrebno zaokružiti na manji broj decimala, kako bi računanje s njima bilo lakše i brže. No pritom treba paziti da pogreška pri zaokruživanju bude prihvatljiva.

Kako zaokružujemo broj na najbližu stoticu: [latex] 8 \color{blue}{1}0 \approx 800 \\ 8 \color{blue}{2}0 \approx 800 \\ 8 \color{blue}{3}0 \approx 800 \\ 8 \color{blue}{4}0 \approx 800 \\ [/latex]

[latex] 8 \color{red}{5}0 \approx 900 \\ 8 \color{red}{6}0 \approx 900 \\ 8 \color{red}{7}0 \approx 900 \\ 8 \color{red}{8}0 \approx 900 \\ 8 \color{red}{9}0 \approx 900 \\ [/latex]

Ako je prva zanemarena znamenka 0, 1, 2, 3 ili 4, tada broj zaokružujemo „na niže“, tj. na broj manji od zadanoga broja.

Ako je prva zanemarena znamenka 5, 6, 7, 8 ili 9, tada broj zaokružujemo „na više“, tj. na broj veći od zadanoga broja.

U ovom interaktivnom prikazu prouči što znači zaokružiti broj na cijelo, jednu decimalu, dvije ili tri decimale.

Zaokruživanje decimalnih brojeva

Uvod

Ponekad je decimalne brojeve koji imaju više decimala potrebno zaokružiti na manji broj decimala, kako bi računanje s njima bilo lakše i brže. No pritom treba paziti da pogreška pri zaokruživanju bude prihvatljiva.

Kako zaokružujemo broj na najbližu stoticu: [latex] 8 \color{blue}{1}0 \approx 800 \\ 8 \color{blue}{2}0 \approx 800 \\ 8 \color{blue}{3}0 \approx 800 \\ 8 \color{blue}{4}0 \approx 800 \\ [/latex]

[latex] 8 \color{red}{5}0 \approx 900 \\ 8 \color{red}{6}0 \approx 900 \\ 8 \color{red}{7}0 \approx 900 \\ 8 \color{red}{8}0 \approx 900 \\ 8 \color{red}{9}0 \approx 900 \\ [/latex]

Ako je prva zanemarena znamenka 0, 1, 2, 3 ili 4, tada broj zaokružujemo „na niže“, tj. na broj manji od zadanoga broja.

Ako je prva zanemarena znamenka 5, 6, 7, 8 ili 9, tada broj zaokružujemo „na više“, tj. na broj veći od zadanoga broja.

Prouči

U ovom interaktivnom prikazu prouči što znači zaokružiti broj na cijelo, jednu decimalu, dvije ili tri decimale.

Zadatak 1.

Zadatak 2.

Zadatak 3.

Zadatak 4.

Zadatak 5.

Zadatak 6.