Fon-Fon 1

digitalni obrazovni sadržaj uz udžbenik hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola
 • Tanja Španjić
 • Vedrana Močnik
 1. Jezikom o stvarnosti

  Cjelina ili modul Jezikom o stvarnosti dodatni je sadržaj koji prati i upotpunjuje prvu cjelinu tiskanoga udžbenika Fon-Fon 1. Anketa i provjera predznanja ispituju vaše razumijevanje, stavove i znanje o komunikaciji. Druga jedinica modula nudi vam dodatne sadržaje o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, jezičnim vještinama i vrstama tekstova. U trećoj se jedinici nalaze zadatci za vježbu i stvaranje, a u četvrtoj prijedlozi za istraživački rad i dodatni izvori znanja za znatiželjne.

 2. Tekstovi: pripovijedanje i opisivanje

  U svakodnevnom životu, javnom ili privatnom, neprekidno smo u komunikacijskim situacijama za koje moramo biti osposobljeni. Primamo i šaljemo poruke koje su oblikovane kao pripovjedni ili opisni tekstovi: neprekinuti, isprekidani ili mješoviti. U ovoj cjelini naučit ćete kako oblikovati biografiju, autobiografiju, putopis ili pročitati tehnički opis. Sadržaji jedinica koje čine ovaj modul i ponuđene aktivnosti usmjereni su ostvarivanju jezičnih i komunikacijskih kompetencija.

 3. Hrvatski jezik

  Svaki jezik dio je veće jezične zajednice, tako i hrvatski jezik promatramo u kontekstu indoeuropske jezične zajednice. Razlikujemo više njegovih pojavnosti: hrvatski standardni jezik namijenjen javnoj komunikaciji i njegove idiome, organske i neorganske. Naučit ćete razliku između standardnoga jezika i ostalih idioma hrvatskoga jetika (narječja, razgovornoga jezika, mjesnoga govora i žargona). 

 4. O riječima

  U modulu O riječima ili Jezikom o svijetu nalaze se dodatni sadržaji koji prate i upotpunjuj udžbenik Fon-Fon 1. Prva jedinica uvod je u temu. Anketa i kviz ispituju vaše razumijevanje, stavove i predznanje o jeziku kao sustavu znakova, riječima i njihovu značenju. Sadržaji druge cjeline otkrit će vam nešto više o riječima i značenjskim odnosima riječi, rječnicima, odnosno o riječima u rječniku. U trećoj se cjelini nalaze zadatci za vježbu i stvaranje, a u četvrtoj prijedlozi za istraživački rad i dodatni izvori znanja za znatiželjne. Na kraju se nalazi ispit čijim rješavanjem možete provjeriti svoje znanje.

 5. Od riječi do rečenice i teksta

  Premda se svakodnevno susrećemo s riječima, rijetko o njima razmišljamo kao o gramatičkim jedinicama. Obično prvo pomislimo na riječi kao na leksičke jedinice.Da biste od riječi mogli složiti pravilne i smislene rečenice, a od rečenica tekstove, potrebno je ovladati morfosintaktičkim znanjima, a upravo to vam nudi ovaj modul.Predznanje osvježite rješavajući uvodni kviz, a uz dodatne sadržaje za učenje ponuđeni su vam zadatci za vježbu, ponavljanje, istraživanje i stvaranje.

 6. Funkcionalni stilovi

  Jedno od važnih obilježja standardnoga jezika jest polifunkcionalnost. Rabimo ga za jezično sporazumijevanje u svim područjima života, dakle zadovoljava sve naše komunikacijske potrebe. Istodobno je to jezik pravilnika i zakona, znanstvenih i stručnih radova, razgovorne komunikacije ili medija. S obzirom na područja u kojima se upotrebljavaju, razlikujemo pet funkcionalnih stilova: administrativni, publicistički, književnoumjetnički, , razgovorni, znanstveni i stil. Ovdje ćete naučiti više o funkcionalnoj raslojenosti leksika, opisivati i pripovijedati, uvježbavati uporabu jezika, odnosno pojedinoga stila.