Hrvatski za 5

digitalni obrazovni sadržaj hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole
 • Dejan Varga
 • Katarina Lipovac
 1. Svijet pun poruka

  Gotovo sigurno tijekom jednoga dana preko medija i razgovorom primiš brojne poruke. Pisanje i slanje poruka postali su uobičajen oblik komunikacije, stoga redovito postajemo primatelji i pošiljatelji poruke. Kako komuniciramo i primamo poruke, što je komunikacijski bonton i kakvo značenje kriju riječi samo su neke od tema ove cjeline. U tome nam može pomoći i razvijanje osnovnih jezičnih vještina: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje. Istraži i otkrij zašto je naš svijet pun poruka.

 2. Hrvatski jezik

  Hrvatski jezik prvi je jezik s kojim si se susreo/susrela nakon rođenja. Tijekom odrastanja razvijao/razvijala si svoje vještine govorenja na hrvatskome jeziku kako bi se lakše sporazumijevao/sporazumijevala u svojoj okolini. U ovoj nastavnoj cjelini upoznat ćeš obilježja našega jezika kako bi lakše razlikovao/razlikovala njegovu uporabu kao standardnoga jezika u odnosu na materinski jezik ili narječje. Otkrij njegovo bogatstvo koje je važan dio našega nacionalnog identiteta.

 3. Igrom do riječi

  Riječi u sebi kriju brojna značenja. Njihova pravilna uporaba nužna je da bismo bili dobri govornici i poznavatelji vlastitoga jezika. Pred tobom je nastavna cjelina u kojoj ćeš upoznati oblike riječi koji će ti pomoći u pripovijedanju i stvaranju tekstova. Otkrij njihovu moć i svoju kreativnost u stvaranju različitih oblika riječi.

 4. Ispričaj mi

  Voliš li dobre i zanimljive priče? Želiš ih čitati i o njima pričati drugima? Priče nas poučavaju i zabavljaju, nasmijavaju i rastužuju, no podjednako je važno naučiti kako ih dobro prenijeti drugima. U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš kako čitati s razumijevanjem, kako prepričati već napisanu priču, ali i ispričati svoju, a u tome će ti pomoći i pravilna uporaba glagolskih vremena koja su neophodna u pripovijedanju i prepričavanju.

 5. Mijenjam i stvaram

  Uz glagole, imenice su najbrojnija vrsta riječi. Osvrni se oko sebe i uočit ćeš brojne predmete, bića i pojave koje možeš imenovati. Njihovo obilježje da mogu mijenjati svoj oblik samo je maleni dio bogatstva koje imenice kriju u sebi. Nauči kako ih pravilno mijenjati, upotrebljavati i njima prepričavati... Zabavi se uz zadatke koji će ti biti poticaj za daljnje učenje i istraživanje o imenicama.

 6. Slikam riječima

  Kada upotrijebimo neku imenicu, poželimo ju i opisati. Time nastojimo iskazati vlastiti doživljaj nekog predmeta ili bića. Opisima na poseban način obogaćujemo svoje izražavanje, a upravo nam u tome pomažu pridjevi. Imaju slična obilježja kao i imenice i njihova je povezanost vrlo je čvrsta. U ovoj nastavnoj cjelini saznaj baš sve o kraljevima opisivanja - pridjevima.