Imenice

Provjeri što si naučio/naučila o imenicama.

Imenice su promjenjive vrste riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave.   

Vrste imenica

 

Opažam svijet oko sebe

Pregledaj predloženu panoramu rimskoga Koloseja.
Imenuj što više bića, stvari i pojava koje si uočio/uočila.

Imenicama koje si zabilježio/zabilježila odredi rod.

 

Obilježja imenica

Izaberi četiri imenice iz zadatka i napravi njihovu množinu. Upotrijebi ih u množini u rečenicama koje ćeš osmisliti.

Napiši kratku priču o obitelji koja dan provodi na izletu. U priči upotrijebi najmanje:

- pet vlastitih imenica (imena ljudi, imena mjesta); možeš upotrijebiti i višerječna imena
- deset općih imenica

1. Tvori zbirne imenice od zadanih imenica:

- grana
- posuda
- grozd
- grm
- kamen
- trn.

2. Izaberi jednu imenicu i u bilježnicu nacrtaj jedninu, množinu i zbir te imenice.

Riješi kviz i provjeri svoje znanje o imenicama.

Imenice

Imenice

Provjeri što si naučio/naučila o imenicama.


Imenice su promjenjive vrste riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave.

 

Vrste imenica

Imenice

Opažam svijet oko sebe

Pregledaj predloženu panoramu rimskoga Koloseja. Imenuj što više bića, stvari i pojava koje si uočio/uočila.

  • Imenicama koje si zabilježio/zabilježila odredi rod.

Obilježja imenica

Izaberi četiri imenice iz zadatka i napravi njihovu množinu. Upotrijebi ih u množini u rečenicama koje ćeš osmisliti.

Napiši kratku priču o obitelji koja dan provodi na izletu. U priči upotrijebi najmanje:

  • pet vlastitih imenica (imena ljudi, imena mjesta); možeš upotrijebiti i višerječna imena
  • deset općih imenica.

1. Tvori zbirne imenice od zadanih imenica:

- grana
- posuda
- grozd
- grm
- kamen
- trn.

2. Izaberi jednu imenicu i u bilježnicu nacrtaj jedninu, množinu i zbir te imenice.

Riješi kviz  i provjeri svoje znanje o imenicama.