Padeži

Nakon što si pronašao/pronašla sve nazive padeža, ponovi njihova pitanja tako što ćeš sklanjati imenice kišobran, torba i tijelo.

Razgledaj 3D objekte.

Razgledaj 3D objekte.

Imenice koje si zabilježio/zabilježila upotrijebi u rečenicima kojima ćeš opisati 3D objekte.
Imenice trebaju biti napisane u nominativu.
Nakon što napišeš rečenice, zamoli jednog/jednu učenika/učenicu da označi imenice u nominativu u tvojim rečenicama i neka im odredi rod.

Nominativ

Genitiv

Razvrstaj istaknute imenice u genitivu prema tome označuju li pripadnost, izostanak ili građu.

Tata je za nas izradio stol od drva.

Tihomir često ide na igralište bez mobitela i bicikla.

Kolač od jagoda i višanja najukusniji je.

Netko je ukrao automobil mojega brata.

Lidija je Ivani skuhala kavu bez šećera.

Udžbenik toga učenika pronađen je u školskoj dvorani.


Napiši nekoliko rečenica povezanih s virtualnom šetnjom oko egipatskih piramida. Upotrijebi što više imenica u genitivu koje će označavati pripadnost, građu ili izostanak.

Dativ i lokativ

Napiši kratko izvješće o završnoj utakmci hrvatske i francuske nogometne reprezentacije na Svjetskome nogometnom prvenstvu u Rusiji 2018. godine.

Uporabi u izvješću imenice u dativu i lokativu, ali pripazi da se pravilno služiš prijedlozima za svaki padež.

U zadanome tekstu pronađi imenice u dativu i lokativu pa ih ispiši.

Unatoč sumnji velikih nogometnih momčadi hrvatska je reprezentacija postigla velik uspjeh na Svjetskome nogometnom prvenstvu u Rusiji. Svijetom se proširila vijest o osvajanju srebrne medalje. U cijeloj Hrvatskoj svi su se vese

Pročitaj tekst i razvrstaj imenice u dativu i lokativu.

Borna je poslao Ivani poruku. U poruci je pisalo da bi želio da se nađu u obližnjoj slastičarnici kako bi razgovarali. Borni se sviđa Ivana, ali još uvijek ne zna kako bi joj to rekao. Usprkos neznanju odlučio je susresti se s njom nadajući se da će se ohrabriti i priznati joj svoju naklonost. O toj djevojci već duže vremena sluša samo najbolje. Svaki dan veseli se njezinu osmijehu na licu i lijepoj kosi, a rado bi htio više uživati u njezinu društvu.

Akuzativ

Poslušaj zvučni zapis ulomka priče Čelična stupica Vlatka Šarića.

Sažeto prepričaj tekst tako da uporabiš što više imenica u akuzativu.
Zabilježi svoj sažetak i u njemu podcrtaj sve akuzative. Odredi imenicama rod i broj.
Napiši nastavak priče o tome što se dogodilo s medvjedićem.
U svojoj priči upotrijebi imenice u akuzativu i nominativu pa ih različitim bojama označi. Objasni kako ih treba razlikovati.Istraži više podataka o Varaždinustaroj utvrdi na mrežnim stranicama pa napravi kratku brošuru za turiste posjetitelje. U brošuri navedi što sve turisti mogu vidjeti i posjetiti u Varaždinu, čemu je služila stara utvrda i brojne druge zanimljivosti.

Akuzativ

Vokativ


Napiši razgovor među djecom na fotografiji tako da upotrijebiš vokative u rečenicama. Razgovor predstavi razrednomu odjelu. Pripazi na pravilno pisanje vokativa.

Milivoj Matošec, Strah u Ulici lipa

Milivoj Matošec, Strah u Ulici lipa

Pročitaj ulomak iz knjige Strah u Ulici lipa Milivoja Matošeca.

-Mungose! - prostenjao je tiho. - Dječače! Mungos je spavao čvrsto. Nije čuo tihi povik. Prošlo je nekoliko dugih časaka. Kao da se vratilo nešto izgubljene snage.

- Mungose! – pozvao je Tugoljub glasnije. - Probudi se. Dječak se promeškolji i podigne glavu. Svjetlo? Zar je već jutro? Svijeća svijetli. A odande, od onog zida na kojem je izbočeni kamen čuje se teško isprekidano disanje. (...) Dugi brci su se nakrivili, kao da su nalijepljeni, ali nalijepljeni nepažljivo.

- Vode! - prostenje Tugoljub Prvi. Mungos se oslobodi ležaljke, uzme bocu s prozorčića i prinese je starčevim usnama. Više su prolili nego što je starac popio.

Vokativ

Instrumental

Padeži

Sada znam padeže

Nakon što si pronašao/pronašla sve nazive padeža, ponovi njihova pitanja tako što ćeš sklanjati imenice kišobran, torba i tijelo.

Nominativ

Razgledaj 3D objekte. Imenuj što više pojedinosti koje uočavaš na svakome objektu.

  • Imenice koje si zabilježio/zabilježila upotrijebi u rečenicima kojima ćeš opisati 3D objekte.
  • Imenice trebaju biti napisane u nominativu.
  • Nakon što napišeš rečenice, zamoli jednog/jednu učenika/učenicu da označi imenice u nominativu u tvojim rečenicama i neka im odredi rod.

Pronađi u rečenicama imenice u nominativu, a zatim ih napiši u oba broja (jednina i množina).

Genitiv

Razvrstaj istaknute imenice u genitivu prema tome označuju li pripadnost, izostanak ili građu.

Tata je za nas izradio stol od drva.

Tihomir često ide na igralište bez mobitela i bicikla.

Kolač od jagoda i višanja najukusniji je.

Netko je ukrao automobil mojega brata.

Lidija je Ivani skuhala kavu bez šećera.

Udžbenik toga učenika pronađen je u školskoj dvorani.

Napiši nekoliko rečenica povezanih s virtualnom šetnjom oko egipatskih piramida. Upotrijebi što više imenica u genitivu koje će označavati pripadnost, građu ili izostanak.

Dativ i lokativ

U zadanome tekstu pronađi imenice u dativu i lokativu pa ih ispiši.

Unatoč sumnji velikih nogometnih momčadi hrvatska je reprezentacija postigla velik uspjeh na Svjetskome nogometnom prvenstvu u Rusiji. Svijetom se proširila vijest o osvajanju srebrne medalje. U cijeloj Hrvatskoj svi su se veselili pobjedi nogometaša, a organiziran je i svečani doček u Zagrebu. Brojni navijači uputili su se prema zračnoj luci kako bi prvi čestitali nogometašima. Tjednima se pričalo o tome velikom uspjehu naše reprezentacije.

  • Napiši kratko izvješće o završnoj utakmci hrvatske i francuske nogometne reprezentacije na Svjetskome nogometnom prvenstvu u Rusiji 2018. godine.

  • Uporabi u izvješću imenice u dativu i lokativu, ali pripazi da se pravilno služiš prijedlozima za svaki padež.

Pročitaj tekst i razvrstaj imenice u dativu i lokativu.

Borna je poslao Ivani poruku. U poruci je pisalo da bi želio da se nađu u obližnjoj slastičarnici kako bi razgovarali. Borni se sviđa Ivana, ali još uvijek ne zna kako bi joj to rekao. Usprkos neznanju odlučio je susresti se s njom nadajući se da će se ohrabriti i priznati joj svoju naklonost. O toj djevojci već duže vremena sluša samo najbolje. Svaki dan veseli se njezinu osmijehu na licu i lijepoj kosi, a rado bi htio više uživati u njezinu društvu.

Akuzativ

Poslušaj zvučni zapis ulomka priče Čelična stupica Vlatka Šarića.

  • Sažeto prepričaj tekst tako da uporabiš što više imenica u akuzativu.
  • Zabilježi svoj sažetak i u njemu podcrtaj sve akuzative.
  • Odredi imenicama rod i broj.
  • Napiši nastavak priče o tome što se dogodilo s medvjedićem.
  • U svojoj priči upotrijebi imenice u akuzativu i nominativu pa ih različitim bojama označi. Objasni kako ih treba razlikovati.

Istraži više podataka o Varaždinustaroj utvrdi na mrežnim stranicama pa napravi kratku brošuru za turiste posjetitelje. U brošuri navedi što sve turisti mogu vidjeti i posjetiti u Varaždinu, čemu je služila stara utvrda i brojne druge zanimljivosti.

Vokativ

Napiši razgovor među djecom na fotografiji tako da upotrijebiš vokative u rečenicama. Razgovor predstavi razrednomu odjelu. Pripazi na pravilno pisanje vokativa.

Pročitaj ulomak iz knjige Strah u Ulici lipa Milivoja Matošeca.

Milivoj Matošec, Strah u Ulici lipa

- Mungose! - prostenjao je tiho. - Dječače! Mungos je spavao čvrsto. Nije čuo tihi povik. Prošlo je nekoliko dugih časaka. Kao da se vratilo nešto izgubljene snage.

- Mungose! – pozvao je Tugoljub glasnije. - Probudi se. Dječak se promeškolji i podigne glavu. Svjetlo? Zar je već jutro? Svijeća svijetli. A odande, od onog zida na kojem je izbočeni kamen čuje se teško isprekidano disanje. (...) Dugi brci su se nakrivili, kao da su nalijepljeni, ali nalijepljeni nepažljivo.

- Vode! - prostenje Tugoljub Prvi. Mungos se oslobodi ležaljke, uzme bocu s prozorčića i prinese je starčevim usnama. Više su prolili nego što je starac popio.

Izdvoji imenice u vokativu. Objasni s pomoću primjera način bilježenja vokativa u rečenicama.

Instrumental

Netočno napisane instrumentale imenica napiši točno.