Stupnjevanje pridjeva

Pridjevi


Ponovi što si naučio/naučila o stupnjevanju pridjeva.

Izradi umnu mapu u kojoj ćeš ukratko sažeti sve o stupnjevanju pridjeva.

Zabilježi vlastite pridjeve za svaki stupanj.

Velik, veći, najveći

Što mi je najljepše?

 

Nakon pregleda riješi sljedeće zadatke:

  • napiši najmanje 10 imenica za bića, stvari i pojave koje si uočio/uočila u panorami
  • napiši uz svaku imenicu jedan opisni pridjev
  • popis pridjeva i imenica daj drugom/drugoj učeniku/učenici koji treba stupnjevati tvoje pridjeve
  • provjeri izvršenost zadatka nakon što ga učenik/učenica riješi i uputi ga/ju na pogreške ako si ih pronašao/pronašla.

Stupnjevanje pridjeva

Stupnjevanje pridjeva

Pridjevi

Ponovi što si naučio/naučila o stupnjevanju pridjeva.

Pridjevi su promjenjiva vrsta riječi koja opisuje imenicu.

Stupnjevanje (komparacija) pridjeva jest uspoređivanje pridjeva po stupnju svojstva.

Izradi umnu mapu u kojoj ćeš ukratko sažeti sve o stupnjevanju pridjeva.

Zabilježi vlastite pridjeve za svaki stupanj.

Velik, veći, najveći

Što mi je najljepše?

Nakon pregleda riješi sljedeće zadatke:

  • napiši najmanje 10 imenica za bića, stvari i pojave koje si uočio/uočila u panorami
  • napiši uz svaku imenicu jedan opisni pridjev
  • popis pridjeva i imenica daj drugom/drugoj učeniku/učenici koji treba stupnjevati tvoje pridjeve
  • provjeri izvršenost zadatka nakon što ga učenik/učenica riješi i uputi ga/ju na pogreške ako si ih pronašao/pronašla.

O pridjevima i njihovim stupnjevima

Riješi kviz znanja i provjeri koliko si naučio/naučila o stupnjevanju pridjeva.