Procijeni svoje znanje

Opisujem svijet oko sebe

Promotri prostor u kojemu se nalaziš.

Opiši mjesto na kojemu se nalaziš tako da upotrijebiš što više pridjeva. U opisu uporabi sve vrste pridjeva i označi ih različitom bojom.

Tko je ona?

Opiši kako zamišljaš djevojku koja šeće gradom. Opiši njezin vanjski izgled. Zamisli i opiši njezine osobine: tko je ona, čime se bavi, što voli, kako se trenutačno osjeća. Da bi opis bio uspješan, posluži se uputama u udžbeniku. Svoj opis predstavi razredu.

Daj svoj opis drugom/drugoj učeniku/učenici kako bi u njemu označio/označila sve pridjeve koje si uporabio/uporabila.

Sklonidba pridjeva

Zabilježi najmanje pet pridjeva koje možeš povezati s fotografijom. Zatim osmisli rečenice u kojima ćeš ih upotrijebiti, ali u različitome obliku (padežu).

Stupnjevanje pridjeva

Izaberi četiri pridjeva i napiši njihove oblike u svim trima stupnjevima.

Šaroliko znanje