Izvođački sastavi

Uživaš li više u muziciranju sam/a ili u skupini? Je li ti lakše pjevati samostalno ili s drugima?

Kod kuće ili javno? Koje su prednosti i izazovi zajedničkoga muziciranja?

Razmisli o odgovornosti za nastup prigodom skupnoga i/ili individualnog muziciranja.

Glazba povezuje, glazba spaja.

Zajedničko glazbovanje ispunjava sve glazbenike i jedna je od omiljenih aktivnosti svih muzičara.

Izvođački sastavi mogu biti vrlo raznoliki što najviše ovisi o sposobnostima i mogućnostima izvođača, ali i o drugim čimbenicima. Pokušaj se sjetiti na koji je način nastalo komorno muziciranje te navedi nekoliko čimbenika koji utječu na izbor i broj glazbala/pjevača koji su dijelom pojedinoga izvođačkog sastava.

Pogledaj i usporedi sljedeće videozapise glazbenih primjera i odredi što im je različito, a što zajedničko.

Tko su izvođači?

U svim se skladbama pojavljuje ljudski glas stoga kažemo da su izvođački ansambli vokalni.

Razlikuju se po broju glasova? Odredi vrstu glazbe kojoj pojedina vokalna skladba pripada.

Prisjeti se naziva vokalnih izvođačkih sastava. S čim su povezani?

Razmisli

Što je izazovnije? Pjevati u manjem vokalnom ansamblu ili zboru? Obrazloži svoj odgovor.

Pogledaj i usporedi sljedeće videozapise i odredi što im je zajedničko, a što različito.

Sve su skladbe instrumentalne jer ih izvode samo glazbala.

Različita su, ovisno o tome koja glazbala sviraju u sastavima te o njihovome broju.

Neki od tih sastava pripadaju klasičnima, a drugi neklasičnim instrumentalnim sastavima. Odredi koji su sastavi klasični, a koji neklasični.

Razlikuju li se nazivi instrumentalnih od vokalnih sastava?

Usporedi sljedeća dva glazbena primjera. Opiši razliku u zvuku tih izvođačkih sastava.

Spoj vokalnoga i instrumentalnog svakako je posebno zanimljiv i izazovan za skladatelje.

Pogledaj sljedeće videozapise i upoznaj vokalno-instrumentalne izvođačke sastave. Za svaki primjer odredi izvođače.

Razmisli: Koje su moguće zamke prilikom izbora pojedinih glazbala i glasova koji se spajaju u vokalno-instrumentalni sastav? Odgovaraju li svi glasovi svim glazbalima? 

Izvođački su se sastavi kroz povijest glazbe mijenjali i odražavali vrijeme u kojem nastaju te stupnju razvoja pojedinih glazbala.

Prouči vremensku liniju i razvoj izvođačkih sastava na njoj.

Pogledaj videozapise i odredi izvođače u njima.

Upoznaj izvođačke sastave srednjega vijeka.

Upoznaj izvođačke sastave renesanse.

Upoznaj izvođačke sastave baroka.

Pogledaj u vremenskoj liniji slike orkestra u barokuklasicizmu. Koje su sličnosti a koje razlike između baroknog i klasicističkog orkestra? Nabroji nova glazbala te glazbala čiji se broj povećao.

 

Poslušaj izvedbe sljedeća dva orkestra i odgovori na pitanje: čuješ li se razliku u zvuku između baroknog i klasicističkog orkestra? Opiši je.

Prouči u lenti vremena i romantički orkestar. Usporedi ga veličinom i brojem glazbala s baroknim i/ili klasicističkim orkestrom. Izdvoji nova glazbala.

Poslušaj zvuk romantičkog orkestra te ga usporedi sa zvukom orkestra u klasicizmu.

Obrati pozornost na brojnost izvođačkoga sastava u sljedećem videozapisu. Pokušaj odrediti kojem glazbeno-stilskom razdoblju pripada skladba? Možeš li izbrojati izvođače? Što je neobično u ovoj simfoniji?

Prisjeti se još jedne simfonije u kojoj se pojavljuje ljudski glas.

Istraži strukturu Mahlerove simfonije i usporedi ju s klasičnom strukturom višestavačnih instrumentalnih djela.

Pogledaj sljedeće videozapise i usporedi izvođačke sastave u njima. Što misliš kojem glazbeno-stilskom razdoblju pripadaju?

Razmisli: koji su izazovi zajedničkog muziciranja klasičnih i električnih/elektroničkih glazbala?

Znaš li?

Skladatelji nisu uvijek specifično naveli za koji izvođački sastav su pojedinu skladbu skladali. Jednostavno su pisali glazbu, a izvodili su ju razni sastavi. Upravo tako je Astor Piazzolla zapisao svoju skladbu Libertango te joj time omogućio uvijek novu zvukovnu boju.