Glazbeni kontakti 1

digitalni obrazovni sadržaj iz predmeta Glazbena umjetnost za prvi razred srednje škole
 • Ružica Ambruš-Kiš
 • Jana Bosanac
 • Nataša Perak Lovričević
 • Kristina Lučić Andrijanić
 • Ljiljana Ščedrov
 • Ivana Tuškan
 • Marko Fabris
 • Tomislav Tuškan
 1. Glazba u svakodnevnom životu

  Kakvim si zvucima najčešće okružen/a? Privlači li te više bučna ili smirena glazba, plesna ili misaona, vokalna ili instrumentalna?

  Ako želiš slušati rock&roll glazbu hoćeš li krenuti prema koncertnoj ili sportskoj dvorani, želiš li se opustiti uz jazz-glazbu hoćeš li poći u neki klupski prostor ili crkvu?

  Raznovrsne vrste glazbe privlače različitu publiku u akustički primjerene prostore. Danas, ipak, možda najčešće slušamo glazbu u nama prilagođenim prostorima, opušteni u fotelji svoje sobe ili trenirajući u teretani. Sasvim nove mogućnosti pruža nam virtualni prostor u kojem se možemo povezati s istomišljenicima kada je u pitanju naš glazbeni ukus i uživati zajedno miljama udaljeni.

 2. Glazba kao fenomen

  Glazba ima posebnu, značajnu ulogu u našem svakodnevnom životu: pogledaj samo koliko pojedinaca tvog neposrednog okružja hoda, radi, odmara se i zabavlja sa slušalicama.

  Glazba pokreće naše emocije, tjelesnu aktivnost i olakšava te uljepšava komunikaciju s drugima: bez obzira koliko smo glazbeno obrazovani možemo jednako snažno i vrijedno komunicirati s glazbom i uz pomoć glazbe.

  Glazbeni izričaj savršeno i neposredno održava mjesto i vrijeme u kojem nastaje te je time glazba značajna učiteljica života.

 3. Glazbene sastavnice

  Bez obzira poznaješ li apstraktno glazbeno pismo i govor, u potunosti možeš percipirati ljepotu i vrijednost glazbenog djela učavanjem sastavnica koje doprinose njegovoj prepoznatljivosti i jedinstvenosti. Široka lepeza emocija i raspoloženja koja kod tebe pobuđuje glazba čini to uz pomoć melodije, ritma, dinamike, harmonije, tempa ili neke druge glazbene sastavnice bitne za njen specifičan izričaj.

  U ovome ćeš modulu prepoznati značaj i jedinstvenost pojedine glazbene sastavnice u određenoj skladbi. Pratit ćeš razvoj melodije, ritma ili harmonije kroz pojedina glazbeno-stilska razdoblja, pojedina podneblja te usporediti kako ju koriste skladatelji pojedine vrste glazbe: popularne, klasične, tradicijske, filmske i jazz-glazbe.

  Uz pomoć digitalnih obrazovnih sadržaja i alata moći ćeš u multimedijskom okružju prepoznavati i stvarati ritamske i melodijske cjeline te uređivati i obraditi prema vlastitom glazbenom ukusu glazbene predloške.

 4. Pjevački glasovi

  Ljudski je glas najsavršenije glazbalo, česta je izreka. 

  Pjevanje je oduvijek bilo jaizražajniji način izražavanja emocija. Prolazeći kroz ovaj modul upoznat ćete obilježja različitih načina pjevanja, razlikovati dječje, muške i ženske pjevačke glasove te uspoređivati raznovrsne vokalne sastave.

  Uspoređivat ćeš načine pjevanja ovisno o vrsti i žanru glazbe unutar kojega pjevač izvodi skladbu, kao i glazbeno-stilskim razdobljima tijekom kojih se mijenjao stav o tome što je lijep način pjevanja.

  Raspravljat ćete o ulogama pjevačkih glasova i zanimanjima povezanim s pjevanjem i vokalnom glazbom.

 5. Glazbala

  Bilo da su čuli udarac napete kože ili su zapuhali u šuplju kost, ljude je oduvijek privlačio zvuk glazbala te su istraživali i unaprjeđivali brojne načine nastanka zvuka i bogatu lepezu zvukovnih boja koje su proizvodili.

  U brojnim jedinicama ovoga modula upoznat ćeš glazbala ovisno materijalu iz kojih su izgrađeni, kao i načinu kojim nastaje ton. Ako klasičnoj podjeli glazbala na žičana, puhaća, udaraljke i glazbala s tipkama, dodamo elektronička i digitalna, kao i brojna povijesna te tradicijska glazbala, mogućnosti širenja ovoga modula i bogatstvo zvukovnih boja koja se otvaraju neiscrpne su.

  Vjerujemo da ćeš i ti svojim osobnim zanimanjem i istraživanjem doprinijeti širenju jedinica ovoga modula.

 6. Izvođački sastavi

  Ljepota, radost i izazovi zajedničkog muziciranja neodoljivo je privlačila različite naraštaje glazbenika tijekom povijesti. S druge pak strane, udruživanje raznovrsnih zvukovnih boja raznolikih kombinacija pjevačkih glasova i glazbala neiscrpni je izvor nadahnuća brojnim skladateljima svih vrsta glazbe.

  Tijekom ovoga modula upoznat ćeš najčešće kombinacije glazbala i pjevačkih glasova koji su se udruživali u zajedničkom muziciranju bilo da su bili samo vokalni, instrumentalni ili vokalno-instrumentalni u manjem broju – komorni ili u brojnom izvođačkom sastavu: zboru i/ili orkestru.

  Muziciranje u ansamblima omogućuje dijeljenje radosti, ushita i užitka u ljepoti glazbe, ali i odgovornosti za zajednički doseg u kvaliteti muziciranja. 

 7. Glazbeni oblici

  Ponavljanje i kontrast najčešći su postupci gradnje glazbenih oblika. Upravo zbog činjenice da je glazba umjetnost koja se razvija kroz vrijeme, skladatelji sjajnu glazbenu ideju koja ih inspirira imaju potrebu ponoviti ili staviti je u suodnos s različitom, kontrastnom glazbenom idejom.

  Pri ponavljanju glazbena se ideja obično manje ili više promijeni, varira. Stoga je tema s varijacijama jedan od najstarijih glazbenih oblika čiji je temelj razvoja postupak ponavljanja i u ovome ćeš modulu pratiti njen razvoj kroz glazbeno-stilska razdoblja.

  Razigrani plesni rondo jedan je tipičnih glazbenih oblika koji temelji svoj razvoj na kontrastu. Osnovna se glazbena tema vrti u krugu, a između njenih višekratnih ponavljanja nižu se kontrastni, različiti dijelovi.

 8. Glazbene vrste

  Simfonija, koncert, suita, opera, misa, madrigal, kantata, sonata, mjuzikl i mnoge druge glazbene su vrste nastale iz potrebe za dužim zaokruženim glazbenim djelima koji skladatelju dopuštaju više vremena da izrazi svoje glazbene ideje s tekstom ili bez njega.

  Neke su namijenjene samo glasovima, neke glazbalima, no najčešće su vokalno-instrumentalne, namijenjene glasovima uz pratnju glazbala.

  U ovom ćeš modulu pratiti razvoj glazbenih vrsta kroz različita glazbeno-stilska razdoblja i uspoređivati u kojima su doživljavale procvat, a u kojima su gotovo utihnule.

 9. Tradicijska glazba Hrvatske

  Često možeš čuti kako je Hrvatska lijepa zemlja u svim svojim vrlo različitim regijama: nizinskoj Slavoniji i Baranji te Zapadnom Srijemu, brežuljkastom Zagorju i Međimurju, slikovitoj Dalmaciji oplavljenoj morem, brdovitoj gorskoj Hrvatskoj i plodnim krajevima uzduž rijeka: Posavini i Podravini.

  Jednako tako raznolika je i bogata glazbena kulturna baština tih regija koje odzvanjaju vrlo raznolikim dopadljivim zvukom duhovitih tradicijskih napjeva, glazbala, plesova, nošnji i običaja.

  Kreni za tradicijskim zvucima hrvatskih regija i upoznaj brojnu materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu i postat ćeš ponosan zemljom, krajevima i ljudima u kojoj živiš. Nakon što je upoznaš, i sam ćeš poželjeti biti baštinikom te tradicije i čuvar/ica njenih vrijednosti. 

 10. Glazbom oko svijeta

  Zamisli se u kapsuli koja kruži oko Zemlje i hvata autentični zvuk tradicije kraja iznad kojeg se nalaziš toga trenutka. Zvučna dojmljivost bi bila tolika da bi imao potrebu zatvoriti oči (unatoč istodobnoj snažnoj dojmljivosti prizora) i prepustiti se bogatim, raznolikim zvucima glazbi svijeta.

  Digitalna tehnologija i globalizacija omogućili su nam danas da se međusobno upoznamo i povežemo zvukom, pjesmom i plesom, kao nikada do sada. Logična posljedica je bila međusobno povezivanje tradicijskoga zvuka različitih kulturnih baština, jednako kao i spajanja - fuzija tradicijskoga zvuka s popularnom, klasičnom i jazz-glazbom. 

  Tradicijska glazba najizravnije odražava podneblje i karakter naroda u kojem nastaje. Usporedbom zvuka tradicijske kulturne baštine moći ćeš povezati i opisati kraj i karakter naroda koji ju njeguje.