Lutnja

Pogledaj sliku lutnje i opiši njezin oblik.

Kakva joj je oblika tijelo? Što primjećuješ na njezinu vratu?

Koliko ima žica? Prebroji vijke za ugađanje žica.

Lutnja je zapravo naziv za bilo koje trzaće glazbalo koje ima vrat i zaobljeno kruškoliko tijelo. Vjeruje se da joj naziv potječe od arapske riječi al'ud, što znači drvo.

 

U užemu smislu lutnja je naziv za upravo takvo glazbalo savinutoga vrata koje se sviralo diljem Europe u srednjemu vijeku, renesansi i baroku. To je takozvana europska lutnja.

Pogledaj pozorno sljedeću fotografiju. Kakav je raspored žica?

Znaš li?

Lutnja se u Europi svirala od srednjega vijeka do kasnoga baroka, ali je svoj najveći procvat imala tijekom renesanse (15. i 16. stoljeće). Tada se smatralo da svaki obrazovani renesansni čovjek mora znati svirati lutnju.

Poslušaj zvuk lutnje. Kojemu je glazbalu njezin zvuk najsličniji?

Zvuk lutnje zbog načina sviranja i građe vrlo je sličan zvuku gitare. Smatra se čak da je lutnja preteča gitare.

Pogledaj videozapise i opiši kako se lutnja drži i svira. Usporedi s držanjem i sviranjem gitare.

Zvuk je lutnje tih poput zvuka gitare i lako ga nadjača zvuk cijeloga orkestra. Stoga je uglavnom namijenjena kućnomu muziciranju, što znači da lutnja najčešće ima solističku i komornu ulogu. U novije vrijeme nalazimo orkestre lutnji koji su tom glazbalu namijenili i orkestralnu ulogu.

Pogledaj videozapise i odredi ulogu lutnje u njima.

Lutnja je nakon baroka pala u zaborav. Interes za povijesna glazbala i ranu glazbu izvukao ju je iz prošlosti u sadašnjost i danas se, osim za izvedbu rane glazbe, rabi i za sviranje popularne glazbe. Pogledaj videozapis i opiši lutnje koje sviraju svirači.

Što si primijetila/primjetio kod ove lutnje?

Ima više žica i dodatnu glavu s vijcima za ugađanje.

Promotri način na koji lutnjist svira dodatne žice. Pritišće li ih prstima lijeve ruke?

Ne pritišće ih prstima lijeve ruke, nego ih samo trza prstima desne ruke.

Osim ove vrste lutnje postoje mnogobrojne inačice toga glazbala, od kojih je možda najzanimljivija teorba. Pogledaj video i opiši teorbu. Što je u njezinu izgledu neobično? Kakav ton proizvode njezine dugačke žice?

Teorba je nastala u vrijeme baroka kako bi svojom snagom i dubokim tonom mogla pratiti prve opere nastale u Firenzi.

Složi slagalicu. Istraži tko je srednjovjekovni svirač lutnje na slici.