Matematika 1

digitalni obrazovni sadržaj matematike za prvi razred srednje škole
 • Milena Ćulav Markičević
 • Sanela Jukić
 • Rebeka Kalazić
 • Snježana Lukač
 • Kristina Jelena Penzar
 • Ivana Lukanović
 1. Vektori

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš prepoznati, opisati i rabiti vektore. Prikazivat ćeš vektore u ravnini i koordinatnom sustavu te računati s njima.

 2. Realni brojevi i njihova svojstva

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš prepoznati i razlikovati prirodne, cijele, racionalne i realne brojeve te se koristiti različitim zapisima brojeva. Uspoređivat ćeš realne brojeve, računat ćeš s njima te modelirati problemske situacije.

 3. Potencije s cjelobrojnim eksponentom

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš računati s potencijama pozitivnih i negativnih eksponenata. Primijenit ćeš znanstveni zapis realnog broja u konkretnim problemskim situacijama.

 4. Algebarski izrazi

  U ovoj nastavnoj cjelini usvojit ćeš pojam polinoma te naučiti računati s njima. Svladat ćeš osnovne algebarske identitete i primijeniti ih u složenijim izrazima. Naučit ćeš primijeniti svojstva računa s realnim brojevima na algebarske izraze i algebarske razlomke. Izražavat ćeš međusobno zavisne veličine jedne preko drugih.

 5. Linearne jednadžbe

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš postaviti i analizirati problem te naći rješenje i interpretirati ga. Naučit ćeš rješavati linearne jednadžbe i jednadžbe s apsolutnim vrijednostima.

 6. Linearne nejednadžbe

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš riješiti linearnu nejednadžbu i zapisati njezina rješenja na različite načine. Naučit ćeš riješiti i nejednadžbu s apsolutnim vrijednostima.

 7. Linearna funkcija

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš prepoznati linearnu funkciju te je prikazivati na različite načine, čitat ćeš iz grafa i određivati koeficijente funkcije. Crtat ćeš graf funkcije apsolutne vrijednosti i rješavati sustave linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice. Primjenjivat ćeš linearnu funkciju u različitim matematičkim situacijama te u drugim područjima i svakodnevnom životu. Za izračunavanja broja obuće u raznim dijelovima svijeta, idealne visine potpetica ili psećih godina treba dobro poznavati linearnu funkciju. U ovoj cjelini naučit ćeš prikazati linearne ovisnosti veličina funkcijom te grafički prikazati linearne funkcije i funkcije apsolutne vrijednosti.

 8. Sukladnost i sličnost

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš poučke o sukladnosti i poučke o sličnosti trokuta. Naučit ćeš rabiti omjere i koeficijent sličnosti u konkretnim životnim situacijama.

 9. Trigonometrija pravokutnog trokuta

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš što su trigonometrijske funkcije i koje su osnovne relacije među njima. Naučit ćeš ih računati te ih primijeniti u planimetriji.

 10. Podatci

  U ovoj nastavnoj cjelini naučit ćeš prikupiti, obraditi, prikazati i interpretirati podatke.