Zabavimo se

Zabavimo se

Zanimljivost!

Broj 1

Za stare Grke broj jedan je predstavljao nerazdjeljivu cjelinu pa ga nisu smatrali brojem. Ako bi se jedinica razdijelila, izgubilo bi se svojstvo cjeline.

Kod nas, kao i u mnogim drugim zemljama, jedan je nedovoljan, negativna školska ocjena jer predstavlja nedovoljno znanje.

U nekim pak zemljama predstavlja maksimalno znanje - najveću moguću školsku ocjenu.

Broj 2

Broj dva u je staroj Grčkoj predstavljao mnoštvo, pa su ga smatrali prvim brojem. Simbolizira dualnost, dvije strane, udvostručenje.

U našem školskom sustavu dvojka je ocjena za dovoljno znanje – dovoljan.

Broj 3

Za Pitagoru je broj tri imao početak, sredinu i kraj, pa ga je nazvao brojem dovršenosti.

U kršćanstvu broj tri je božanski broj koji govori o trojstvu božanskih osoba.

Kao školska ocjena tri je dobar.

Broj 4

Tijekom povijesti broj četiri predstavljao je sveobuhvatnost kao što svijet ima četiri strane i simbolizira opipljivost.

Predstavljao je sve što je čvrsto poput kvadrata i križa.

Ocjena četiri za nas predstavlja vrlo dobro znanje.

Broj 5

Pitagorejcima je broj pet središte, sklad i ravnoteža.

Simbol je čovjeka koji stoji raširenih ruku.

Broj pet simbolizira učenje, pa nama predstavlja najveći stupanj znanja – ocjenu odličan.

Eratostenovo sito

Doznaj kako ti poznavanje djelitelja brojeva do 100 može pomoći u pronalaženju prostih brojeva.

Ovaj postupak zove se Eratostenovo sito, prema starogrčkom matematičaru Eratostenu (Cirena, 276. pr. Kr. – Aleksandrija, 194. pr. Kr.)

Zadatci za igru

Provjeri svoje znanje o realnim brojevima rješavanjem kvizova.