Množenje i dijeljenje brojeva;
Zamjena mjesta faktora;
Tablica množenja

 

 Zapamti!

 

Kad faktori zamijene mjesta, produkt ostaje isti.

 

Tablica množenja

Tablica se sastoji od redaka i stupaca.
U prvom retku i prvom stupcu nalaze se faktori.

U tablici su napisani produkti tih faktora.
Produkt dvaju faktora napisan je na mjestu gdje se njihov redak i stupac susreću.
U tablici su produkti pojedinih faktora u retku i stupcu označeni jednom bojom.

Množenje i dijeljenje brojeva;
Zamjena mjesta faktora;
Tablica množenja

Množenje

Uči i vježbaj.

Nauči.

 

 Zapamti!

 

Kad faktori zamijene mjesta, produkt ostaje isti.

 

Vježbaj.

Upiši faktor koji nedostaje.

Pronađi parove.

Tablica množenja

Tablica se sastoji od redaka i stupaca.
U prvom retku i prvom stupcu nalaze se faktori.

U tablici su napisani produkti tih faktora.
Produkt dvaju faktora napisan je na mjestu gdje se njihov redak i stupac susreću.
U tablici su produkti pojedinih faktora u retku i stupcu označeni jednom bojom.

Promotri.
Produkti broja 4 s brojevima 1, 2, 3 i 4 označeni su svjetlozelenom bojom.
Produkti broja 9 s brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 označeni su svjetloljubičastom bojom.

  • Kojom su bojom označeni produkti broja 5 s brojevima 1, 2, 3, 4 i 5?
  • Kojom su bojom označeni produkti broja 7 s brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7?

Pomnoži.

Rasporedi kune.

Dijeljenje

Nauči.