Množenje brojevima 1 i 0;
Brojevi 1 i 0 u dijeljenju

Promotri izraz. 

 6 : 0 = ?

 Možemo li izračunati? Zašto?   

Ako bismo mogli izračunati 6 : 0, množenje rezultata s nulom trebalo bi imati rezultat 6.

Naučili smo da broj pomnožen nulom uvijek daje produkt 0.

Zaključujemo, 6 : 0 nemoguće je izračunati.

 

Zapamti! Nulom se ne dijeli.

Množenje i dijeljenje brojem 1, Broj 0 u množenju i dijeljenju

Množenje brojem 1

Broj 0 u množenju

Broj 0 u dijeljenju

Promotri izraz. 

 6 : 0 = ?

 Možemo li izračunati? Zašto?   

Ako bismo mogli izračunati 6 : 0, množenje rezultata s nulom trebalo bi imati rezultat 6.

Naučili smo da broj pomnožen nulom uvijek daje produkt 0.

Zaključujemo, 6 : 0 nemoguće je izračunati.

 

Zapamti! Nulom se ne dijeli.