Množenje i dijeljenje brojem 6;
Množenje i dijeljenje brojem 7

Množenje i dijeljenje brojem 6;
Množenje i dijeljenje brojem 7

Množenje i dijeljenje brojem 6

Izračunaj i oboji.

Riješi zadatak riječima.

Pokušaj i ovo!

Množenje i dijeljenje brojem 7

Vježbaj!

Riješi zadatke riječima.

Istraži, potraži, traži...

Provjera znanja

Množenje i dijeljenje brojevima 6 i 7