Opažam, oblikujem 6

digitalni obrazovni sadržaji za šesti razred osnovne škole za nastavni predmet Likovna kultura
 • Martina Kosec
 • Romana Nikolić
 • Petra Ružić
 • Mirjana Sever
 • Katarina Lipovac
 1. Umjetnost i svakodnevnica

  Otkad otvoriš oči, sudjeluješ u likovnome i vizualnome svijetu. U ovome modulu objasnit ćeš vezu s kazalištem: scenografijom, kostimografijom i lutkarstvom. Opisat ćeš vrste animiranoga filma. Razlikovat ćeš primijenjenu umjetnost i industrijski dizajn. Istražit ćeš kako se umjetnost mijenjala u povijesti i kako umjetnici sudjeluju u promjenama. Učit ćeš kako razvojem vlastitih potencijala možemo razvijati toleranciju i poštovanje različitosti. I uz sve to razvijat ćeš svoje osjete i osjećaje.

 2. Vizualni jezik

  Učenje je vizualnoga jezika kao i učenje abecede likovne i vizualne umjetnosti. Neke pojmove već poznaješ. U ovome modulu ćeš proširiti svoje razumijevanje boja, ritmova i odnose masa i prostora. Imat ćeš priliku istražiti površine. Doznat ćeš više o pozitivnim i negativnim dijelovima plohe te o kompoziciji i rekompoziciji.

 3. Likovne tehnike i novi mediji

  Likovne nam tehnike omogućuju izraziti vlastite ideje i osjećaje. U ovome modulu istražit ćeš više o crtačkim tehnikama tušu i laviranome tušu; o slikarskim tehnikama temperi, vitraju, mozaiku, tapiseriji; o kiparskim tehnikama aluminiju i drvu; o grafičkim tehnikama kartonskome tisku i kolografiji. Novi mediji pružaju bogatstvo novih tehnika. Opisat ćeš razliku između prostorne i zvučne instalacije.

 4. Digitalne tehnologije

  Život je danas nezamisliv bez računala i mobitela. Svakodnevno nastaju novi programi i digitalne aplikacije koje nam olakšavaju život ili nas samo zabavljaju. U ovome modulu istražit ćeš koji se programi upotrebljavaju  za crtanje i prezentacije. Također ćeš istražiti više o fotografiji, o povijesti fotografije, kako mijenjati boje, o postupcima rekompozicije i fotomontaže.

 5. Umjetnost u vremenu

  U 6. razredu učiš od vremena predromanike do baroka. U ovome modulu analizirat ćeš karakteristike najznačajnijih djela iz toga razdoblja. Opisat ćeš djela nastala u razdobljima predromanike, romanike, gotike, renesanse i baroka.

 6. Opažam, oblikujem

  Bitno je znati vrednovati svoj i tuđi rad. Time razvijamo sposobnost vrednovanja svega što nas okružuje. Postajemo estetski razvijeni, kritički promatrači koji će jednoga dana sami stvarati okolinu u kojoj živimo. U ovome modulu istražit ćeš postupke vrednovanja te analize umjetničkoga djela.